Ensilage av bra kvalitet och framfall hos tackor

Tackor som är i sämre hull får färre framfall. Fetma är en avgörande orsak för framfall. Ensilage av bra kvalitet med hög ts-halt och potential för högt intag som fodras ad-lib åt dräktiga tackor under vintern kan ge för fets tackor. Med restriktiv utfodring är kanske varken möjligt eller önskvärt.

Med en mixervagn kan ca 20 % halm blandas i mixen! för att få önskad grovfoderkvalitet vid rätt tidpunkt innan lamning.

Ett ensilage med över 11 MJ kan kompletteras med enbart proteinfoder under högdräktigheten. Tumregeln om 100 g högvärdigt protein per dag per tacka och antal foster startar tre veckor innan lamning.