2010 var ett bra år

Scottish Farmer skriver att 2010 var lammproducenternas år.
Lammpriserna steg med 9 % jämfört med 2009, med priserna för
nötkött och gris sjönk med 3 % på grund av ökad produktion.

 

QMS’ 2011 Scottish Red Meat Industry Profile visar också på lammproduktionen har minskat världen över.
Detta kombinerat med en minskning med 1 % av skottska tackor i avel, ner till 2,85 miljoner tackor,
gjorde att priserna steg mer än 4 %.

Även 2011 ser det bra ut för lammproducenter i Skottland. Antalet tackor i avel har minskat med
32 000 sedan statistiken från 2009. Detta beror till stor del på det extremt dåligt vädret precis
under lamningen 2010, vilket ledde till en minskning.