Parasitkontroll

Resistens mot avmaskningsmedel hittades i över 80 % av besättningarna som testats i UK 2007. Parasiterna överlever den rekommenderade dosen, vilken och förs vidare till parasitens avkomma. Därför ökar också antalet resistenta inälvsparasiter i en population ganska snabbt.

I Sverige har vi inte lika stor resistens mot avmaskningsmedel – ännu! Fler bakterier blir antibiotikaresistenta och risken för resistens ökar om preparaten används mycket i förebyggande syfte. Resistens utvecklas till exempel av underdosering av preparat, överdosering av preparat – frekvent användning utan egentligt behov, användning av medel som passerat utgångdatum och tappat effektivitet, inköp/förflyttning av djur utan karantän, feldiagnostisering av parasitsmitta, eller av att avmaskade djur flyttas till rent bete där det finns färre parasiter som är känsliga för preparat och därmed inte kan konkurrera ut de resistenta parasiterna. I UK anser man alltså att avmaskning och släpp på rent bete uppförökar de resistenta parasiterna.

Så ser du om parasiterna är resistenta

Använd bara avmaskningsmedel som är effektiva. Resistens finns i populationen om avmaskningsmedlet minskar antalet ägg i träcken (faecal egg count – FEC) med 95 % eller mindre.

Kontrollera genom att ta träckprov innan avmaskning för FEC, och sedan ett nytt FEC ett bestämt antal dagar efter avmaskningen. Antalet dagar varierar beroende på vilket medel som används.

Avmaska bara vid behov

Vuxna får är för det mesta immuna mot maskinfektioner. De bär på en mindre andel parasiter, vilket är nödvändigt för att de ska behålla sin immunitet. Denna immunitet beror på att fåret under sin livstid blivit utsatt för en tillräcklig dos parasiter. Ha träckprov på tackorna innan betessläpp. Resultatet visar om du behöver avmaska för att skydda lammen den första tiden på betet då de är väldigt känsliga för parasitsmitta. Visar träckprovet på smitta av haemonchus (de ligger i dvala i tackan under vintern) bör tackorna avmaskas innan betessläpp och sedan vid installning, enligt rekommendationerna i Sverige.

Djur som visar tecken på dålig kondition kan vara smittade av parasiter, men det är viktigt att fastställa orsaken innan djuret avmaskas. All avmaskning som sker när djuren inte är i behov av det kan öka risken för resistens hos parasiterna.

Tackans immunitet mot parasiter blir sämre vid tiden kring lamning. 2-4 veckor innan lamning fram till 6-8 veckor efter lamning. Veterinärer i UK menar att man alltid ska lämna 10 % av de tackor som är i perfekt kondition obehandlade, OM man inte har haemonchus i besättningen.

Avmaskning av lamm

Vid 5-6 månaders ålder börjar lammen utveckla immunitet mot inälvsparasiter. Men det förutsätter att de utsatts för en lagom dos parasiter under sin uppväxt. Ofta avmaskas lamm frekvent för att man vill ha hög tillväxt utan negativa effekter från parasitsmitta. Men genom att endast avmaska lammen vid behov minskas antalet behandlingar utan någon negativ effekt på produktionen och tillväxten.

Även här kan FEC användas för att kontrollera parasitsmittan. Lamm som har gått på rena beten, eller stått på stall under en längre period innan de kommer ut på bete har kanske inte utsatts för tillräcklig parasitsmitta för att kunna utveckla immunitet. Dessa lamm kan därför påverkas negativt av hög parasitsmitta oavsett ålder.