Få lammen färdiga på bete

Lamm som går direkt till slakt från betet är de som ger högst vinst. Därför borde så många lamm som möjligt bli färdiga på betet. Ge lammen ett bra och “rent” bete för att de ska få bästa möjliga tillväxtpotential. Och behåll inte lamm för att vänta på högre priser.

Om betet är välbetat tidigt på säsongen gynnar detta bladsättningen senare på säsongen. Alternativ är en återväxt det bästa för avvanda lamm. Ge också lammen tillgång till ett bra mineralfoder (det finns flera olika mineralhinkar på maknaden) och eventuell avmaskning för att få de bästa förutsättningarna.

Den tidiga tillväxten hos lammen är svår att ta igen senare. Med avelsarbetet kan man göra mycket när det gäller snabbt växande lamm och tackor som ger bra med mjölk. Tillväxten på en bra gräsvall kan ligga runt 280-300 g/dag. Innehåller betet även 20 % klöver kan tillväxten öka med 50 g.

Det är många faktorer som kan påverka lammens tillväxt. Ofta finns det ofta en sista grupp av lamm som slutgöds på kraftfoder. Men med ett välskött bete är det möjligt att minska denna sista gruppen. Att få iväg lammen tidigt ökar produktionen på betet, ger mer bra bete för tackornas flushing och minskar den totala uppfödningskostnaden på lammen.