Merial utvecklar vaccin mot Schmallenberg

2013-08-25
Merial utvecklar vaccin mot Schmallenberg
Till hösten kan det komma ännu ett vaccin mot Schamllenbergviruset.
Merial Animal Health har ansökt om godkännande och licens för att utveckla ett vaccin. Företaget har utvecklat vaccinet i sitt laboratorie i Lyon i Frankrike. Ännu finns inga prisuppgifter på vaccinet.
Ansökan om att få vaccinet godkänt skickades in i april. Målet med Merials vaccin är att det ska vara tillgängligt för slaktlammsproducenterna som vill vaccinera sina besättningar. Förhoppningarna från producenternas håll är att konkurrensen kan sänka priset på vaccin. Många av avelsbesättningarna har vaccinerat sina djur, men bland slaktlammsproducenterna är de inte lika många. Ofta beror det på priset på vaccinet.

Lammproducenter uppmanas att se över sin produktion och väga fördelar mot nackdelar, jämföra kostnader mot risker. Och att diskutera detta med sin veterinär. Många producenter vaccinerar, särskilt de som lammar tidigt och är hög-risk besättningar för infektion. Det är också viktigt att besättningarna funderar över var viruset var året innan, om man är nära drabbade regioner. Schmallenberg har hittat över hela Wales och England och sprids nu norrut över Skottland.