Torka på NZ

Torkan slår hårt mot NZ. På norra NZ har det regnat extremt lite sedan oktober och det ställer till problem. Dammarna torkar ut och djuren får svårt att hitta vatten. Varje dag får djur drar loss från gyttjan då de har försökt att nå dricksvatten. Mjölkbönderna sinar korna tidigare än normalt på grund av foderbrist.

 

Den ekonomiska tillväxten på NZ består till stor del av lantbruket och mjölkproduktionen. man beräknar en minskning på 1 %. Redan har man förlorat 1 billion NZ dollar i uteblivna exportintäkter. Produktionen på gårdar minskar när djuren måste slaktas på grund av foderbrist. Redan tar slakterierna på norra NZ emot 40 % mer kor och får. Med det ökade antalet och mindre vikter minskar också avbetalningen.

 

Regeringen hjälper bönderna med ekonomin genom ökade stöd och lägre skatter. Den 22 mars hade området med deklarerad torka utökats till hela nordön och Buller och Grey districts på västkusten av sydön. Inom vissa områden på nordön har man den värsta torkan på 70 år. Det är ovanligt att torkan är så utbredd som den är just nu. NZ Beef & Sheep har utvecklat ett Dry Management Toolkit med råd och strategier för hur extrem torka hanteras. http://www.beeflambnz.com/farm/tools-resources/dry-management-toolkit/

Under de senaste dagarna har det kommit lite regn över drabbade områden. Men det krävs mycket mer under april för att gräset ska komma igång och växa innan vintermånaderna kommer med kyla.

Effekterna av torkan blir omfattande. Djuren kan inte slutgödas som det är tänkt och vanligtvis brukar lammen vara färdiga innan vintern. Bristen på foder och vatten är akut. Tackor i dålig kondition under betäckningsperioden gör att även nästa års lammproduktion påverkas negativt.

Frågor och svar om torkan http://www.mpi.govt.nz/environment-natural-resources/funding-programmes/primary-sector-recovery/droughts/dry-conditions-2012-13-faqs