Vikten av råmjölk snabbt

Det är väl känt att ett tidigt intag av immunoglobuliner från råmjölk skyddar lammet mot infektioner. Blodbroverna tagna från kalvar som fått diarre visar på låga nivåer av immunoglobuliner, vilket man ofta tror beror på att kon producerar lite råmjölk av dålig kvalitet. Detsamma torde gälla för lamm.

 

 

Men det finns flera olika faktorer som kan påverka och vara källa till liknande problem:

1. Smutsiga spenar. Immunoglobuliner är stora molekyler som ska passera till blodet. Är spenarna smutsiga kan upptaget hämmas, dels genom att blockera vägen för immunoglobilinerna och dels genom att smuts och gödsel kan föra med sig bakterier som kan leda till diarre. Var noga med att hålla ströbädden ren och torr!

2. Tid innan får i sig råmjölk. Det är viktigt att lammet får i sig råmjölk snabbt. Redan efter några timmar minskar förmågan att ta upp dessa stora molekyler från tarmen. När tarmen inte längre kan ta upp dessa stora molekyler är lammet beroende av av utveckla en egen motståndskraft. Ett tidigt intag av råmjölk kan försenas av olika orsaker:

Lammet är långsamt på att stå på benen och leta efter mat.

Tackan ligger kvar, kanske beroende på en svår lamning.

Tackan står inte still utan snurrar runt, ofta förstalammare.

Lammet tillåts inte dia, kan hända framförallt förstalammare eller om en annan tacka nosat på lammet.

Tackor precis ska lamma vill ta över lammet, ofta en äldre tacka som vill ta lamm från en ungtacka.

Passa på att mjölka ur råmjölk direkt om tackan blir liggande och ge lammet så fort som möjligt.

Även om lammet tarm inte längre kan ta upp immunoglobulinerna fortsätter de att verka positivt genom att bl a minska riskern för att lammet tar upp bakterier som kan leda till diarre, genom att skapa ett skyddande lager i tarmen.