Ingen bild

Framtiden för får-, lamm- och getsektorn i Europa

7 februari, 2009 Lammproducenterna 0

Den 29 maj 2008 lades ett förslag fram till Europaparlamentet om framtiden för får-, lamm- och getsektorn i Europa. Förslaget var författat av Liam Aylward och röstades igenom så att nedan stående resolution utfärdades. Vilken effekt kommer det att ha för framtiden, lönsamheten och ex den elektroniska märkningen?