Ingen bild

Hullbedöm tackorna vid avvänjningen

19 augusti, 2014 Lammproducenterna 0

När lammen är avvanda är det ett perfekt tillfälle för tackorna att hinna hämta sig efter laktationen. Att se vilka tackor som bör slås ut just efter avvänjningen kan vara svårt, då utslagning kan bero på så många olika faktorer. Utslagningar bör därför baseras på resultat från hela året.

Ingen bild

Hullbedömning

18 september, 2009 Lammproducenterna 0

Det är av stor vikt att tackan redan vid befruktningen har ett gott hull, vilket inte alltid är fallet efter en lång laktation och ett ofta näringsfattigt bete på sensommar/tidig höst.