Hullbedöm tackorna vid avvänjningen

När lammen är avvanda är det ett perfekt tillfälle för tackorna att hinna hämta sig efter laktationen. Att se vilka tackor som bör slås ut just efter avvänjningen kan vara svårt, då utslagning kan bero på så många olika faktorer. Utslagningar bör därför baseras på resultat från hela året.

Anledningar för utslagning kan vara:

Lågt hull efter digivning och svårt att komma i kondition inför betäckning.

Upprepade behandlingar av hälta (red. anm. fotröta är väldigt vanligt i UK, tackor som behlandas mer än en gång slås ofta ut)

Knölar i juver eller skadade spenar.

Saknar tänder och är mager.

Svår lamning, dåliga modersegenskaper eller framfall.

Dålig tillväxt på lammen.

Så hullbedömmer du:

Det är lättast att känna genom att pladera en hand på ryggen bakom sista revbenet. Känn efter hur tjockt lager muskler och fett tackan har. Hur skarpa känns kanterna på ryggkotorna?

bcs1

(Källa: Eblex)

Vid avvänjning bör tackorna vara en halv till en hullpoäng (femgradig skala) under där hon ska vara vid betäckningen. Tackorna bör delas upp efter magra (2 eller under), lagom (runt 3) eller feta (runt 4 till 5). Hullpoäng ger direkt resultat på antal lamm som tackan får nästa säsong och lammens födelsevikt.

Magra tackor med hullpoäng 2 scannas ,med upp till 20 % färre lamm jämför  med tackor i hullpoäng 3. De feta tackorna med poäng 4 eller mer scannar 6 % färre lamm jämfört med 3-poängarna.

 

BCS targets
At weaning At tupping
Hill ewes 2.0 2.5
Upland ewes 2.0 3.0
Lowland ewes 2.5 3.5

(Source: Eblex)

För bäst optimering bör minst 90 % av besättningen vara i optimalt hull.

Det tar sex till åtta veckor av fri tillgång till bete (4 cm) för tackor att gå upp en hullpoäng. Därför att det viktigt att man bedömer tackorna i god tid.

Poäng 1.0 – Vertikala och horisontella tornutskott är utstickande och skarpa. Kan med lätthet känna under det horisintella tornutskottet. Länd utan fettlager.

score1

Poäng 2.0 – Vertikala tornutskott känns men mjukare. Horisontella tornutskott rundade men kan lätt kännas under. Länd med moderat muskel och lätt fettlager.

score2

Poäng 3.0 – Vertikla delar av tornutskotten är rundade och mjuka. Ben kan kännas under ett lätt tryck. Horisontella tornutskott är väl täckta och svåra att känna. Länden är välutvecklad med moderat fettansättning.

score3

Poäng 4.0 – Horizontella tornutskott kan inte kännas, vertikala känns lätt. Länden är väl musklad med ett tjockt fettlager.

score4

Poäng 5.0 – Några tornutskott kan inte känns en med tryck. Skelettet är nedbäddat i fett. Länden är väldigt musklad och täckt med ett tjockt lager fett.

score5

(Källa: Eblex)

Magra tackor behöver väldigt bra bete (näringsrikt, 6-8 cm högt) för att hinna nå optimalt hull inför höstens betäckning. Men glöm inte att kontrollera dem efter en månad, för att veta att de verkligen lägger på hullet. Om de inte gör det, överväg utslagning eller bakomliggande sjukdom (parasiter, mineralbrist).

Tackor i bra kondition behöver inte ett superbra bete, alternativ kan de gå på ett större men magrare bete. Tackor i överhull bör gå på ett magert bete. Tackor öcer hullpoäng ovulerar fler ägg men har högre embryodödlighet, vilket gör att de scannar färre foster.

Exempel: Jamie Wild, Dennis Tyler and Sons Farm, Rutland

Att hullbedömma tackorna vid avvänjning är nyckeln till framgång hos Jamie Wild’s 2,000 North Country Mules och stamboksförda Redhill Charollais besättning.

Mr Wild, som är manager på Dennis Tyler and Sons Farm, Rutland, varnar för att fästa sig vid gamla favoriter. Gamla tackor gör ingen gentjänst. Efter avvänjningen börjar nästa fårår, och du måste ha grunden lagd för att inte lägga tid på att komma ifatt. I år har vi inte många under hullpoäng 2 då det varit gott om gräs. Förra året var några yngre tackor nere på 1,5. Efter att utslagstackorna sorterats bort är det ca 300 av de 1600 tackorna som behöver lite extra hjälp. De magra tackor får gå på ett frodigt klöverbete, alternativt beta före de andra. Men viktigast är att de får god tid på sig att nå hullpoäng 3,5 inför betäckningen.

Hullet är även rasberoende. North Country Mules är ganska flexibla, så om de kommer upp i hullpoäng 4 gör det inte så mycket. Men en Charollais som blivit fet är svår att få dräktig och i kondition igen.

Under 20 dagar lammar 100 tackor om dagen. Mules tackorna får ofta gå fyra säsonger innan de slås ut eller säljs. Det håller scanningsprocentern uppe på 204%. På grund av dåligt väder 2013 var det i år bara 198%.