Ingen bild

Hullbedöm tackorna vid avvänjningen

19 augusti, 2014 Lammproducenterna 0

När lammen är avvanda är det ett perfekt tillfälle för tackorna att hinna hämta sig efter laktationen. Att se vilka tackor som bör slås ut just efter avvänjningen kan vara svårt, då utslagning kan bero på så många olika faktorer. Utslagningar bör därför baseras på resultat från hela året.