Vilka tackor ska slås ut?

Sensommar tidig höst är den bästa tiden på året att hitta och slå ut underpresterande tackor. Här kommer några tips från Debbie James och mastit och hälta.

Även Liz Genever, Eblex beef and sheep scientist menar att ” behålla inga tackor med dåliga klövar eller juver med knölar”.

10 % av fåren i UK beräknas vara halta, beroende på fotröta och smittsam ovin digital dermatit (red anm. av 3 miljoner får, där fotröta och mycket vanligt). Båda sjukdomarna är mycket smittsamma, och att behålla tackor med symtom riskera att få fler smittade får.

Inspektera klövarna vid avvänjning. Det är också bra att ha en historia av tackans eventuella hältor. Det rekommenderas att slå ut tackan efter tre behandlingar, kanske även efter två. Var försiktig vid klövverkningen då det lätt kan ge en inkörsport för infektion om man tar för mycket.

 

  • Slå ut alla tackor som varit halta två gånger under en säsong (red anm. igen gäller mest UK pga fotröta) eller som har en kronisk missbildning av klöven (red anm. hoppas att du har valt bort detta redan när du väljer ut livtackorna, om det inte utvecklas senare).
  • Undvik spridning vid hantering. Hanteringssystem, fållor och genomgångar ska vara genomtänkta. Sprid ut kalk i hanteringsfållan och drivgångar. Flytta regelbundet mineralbaljor och fodertråg.
  • Behandla alla halta får direkt, även vid milda symtom.
  • Karantän alla inköpta i karantän och var uppmärksam på hältor eller andra symtom.

 

Halta tackor blir ofta i sämre kondition eftersom de betar kortare tid och det går åt mer energi, vilket även påverkar deras lamm. Håll dem åtskilda från de bra slaktlammen till dess att de är friska och redo att säljas själv.

När det gäller unga tackor är juverproblem den vanligaste utslagningsorsaken. Mastit, akut eller kronisk, är det som mest påverkar produktivitet och ökade rekryteringskostnader.

Det pågår studier i UK där man tittar på om knölar i juvret ger en ökad risk att tackan utvecklar mastit. Resultatet kommer förhoppningsvis 2015. Studien tittar även på påverkan av knölar på lammen tillväxt eftersom man tror att mjölkavkastningen minskar när mindre av juvervävnaden fungerar.

Känn försiktigt igenom juver efter avvänjningen, leta efter knölar. Och kolla sedan igen innan betäckning. Knölar är tecken på infektion. En studie nyligen vid Warwick University såg man knölar av storleken av ett litet äpple till grapefrukt. Det kan vara svårt att hitta små knölar.
Om lammresultatet visar på problem med mjökproduktion (mängd) rekommenderas det att slå ut dessa tackor.