Fördelar med teaserbagge

Genom att använda en teaserbagge i besättningen förkortas lamningsperioden, vilket spar tid och är effektivt. Teasers fungerar bäst när tackorna precis ska till att brunsta. Det fungerar som sämst när tackorna redan brunstar. För att få bäst effekt bör tackorna hållas så långt ifrån baggarna som möjligt innan teasingperioden. Teasingbaggen bör gå med tackorna 14 dagar innan avelsbaggen släpps dit för att gör sitt jobb. Detta bör leda till två brunsttoppar 3 respektive 4 veckor efter att tearsern släpptes in.

Fördelar:

Kortare lamning – vaccinering och utfodring kan planeras mer säkert.

Kan planera in en lamningsperiod på 2-3 veckor kortare än vid ingen synkronisering.

Potential att höja procentuellt antal lamm eftersom senare födda lamm tenderar att vara enfödda.

Mindre uppbyggnad av infektionshärdar i stallet när lamningen sker under en kortare period. Lägre dödlighet.

Lättare att behandla lamm inom åldersgrupper, när det gäller behandlingar eller avvänjning.

Nackdelar:

Fler lamningboxar behövs. Kanske en per 5-6 tackor.

Svårare att hinna rengöra lamningsboxarna ordentligt mellan tackorna.

Kortare tid att hinna lära upp ny personal i lamningsstallet.

Många lamm färdiga samtidigt, gör dig mer känslig för plötsliga prisfall.

Men generellt överväger fördelarna nackdelarna, och särskilt effektiviteten i besättningen ökar,