Ingen bild

Koccidier blir allt vanligare

1 mars, 2006 Lammproducenterna 0

De senaste åren har koccidier blivit allt vanligare. Traditionellt har koccidier varit associerade med intensivt uppfödda tidiglammande besättningar men på senare tid har jag allt oftare stött på aprillammande djur som har problem med detta.