Koccidier blir allt vanligare

De senaste åren har koccidier blivit allt vanligare. Traditionellt har koccidier varit associerade med intensivt uppfödda tidiglammande besättningar men på senare tid har jag allt oftare stött på aprillammande djur som har problem med detta.

Koccidios orsakas av en parasit som heter Eimera. Det finns 11 olika arter av koccidier hos får men man tror att endast två av dem är skadliga för lammen. Parasiten är värdspecifik vilket innebär att om du får problem med koccidier så måste orsaken till att de finns där vara ett annat får.

När parasiten är i sitt sjukdomsframkallande tillstånd kallas den oocyst och måste sväljas av värddjuret för att dess livscykel ska börja. Parasiten utvecklas inne i cellväggen i inälvorna. När parasiterna reproduceras orsakar de en blödning och buken svullnar. Allt detta leder till att tarmarna inte kan ta upp vätska och lammet får diarré och näringsförluster. Det tar ca 3 veckor för oocysten att mogna och en enda oocyst kan producera flera miljoner ägg som passerar ut och förorenar omgivningen.

Oocyster är härdiga och kan överleva på betet mer än ett år. Därför är det så att om koccidier var ett problem förra året så är sannolikheten stor att det blir det i år också. Bästa sättet att undvika det är att hitta ett rent bete till lammen under den perioden de är känsliga. För lamm som föds upp inomhus är noggrann rengöring av byggnaden kombinerat med ett lämpligt desinfektionsmedel (det måste vara verksamt mot oocyster) en bra åtgärd för att förhindra att smittan sprids från år till år. Det är också bra att ha fodertrågen så pass högt eller konstruerade så att tackorna och lammen inte kan skita i dem.
Äggen behöver fukt för att överleva och utvecklas till infektiösa oocyster och det är därför det är så viktigt att ha en torr och ren miljö för lammen. Vuxna får är immuna mot koccidios men i lamningen kan immunförsvaret gå ner lite och tackor kan vara potentiella källor till infektioner. Risken ökar ju högre djurtätheten är.

Infekterade lamm får svullna magar, blir lite slöa och får sämre aptit. Diarré är det tydligaste tecknet och den är oftast grå-svart (blodblandad) till färgen. Vissa av de infekterade lammen kan dö. Att ställa diagnos genom äggräkning är inte ett säkert sätt eftersom inte alla koccidieägg representerar skadliga arter. Det är inte möjligt att se vilka som är vilka i ett sådant prov. Problemet kan också uppstå innan oocysten har mognat till det stadium då den lägger ägg. Beroende på årstid så kan det ändå vara bra att räkna äggen för att kunna utesluta en Nematodirusinfektion.

Koccidios anses ofta vara ett problem för intensiva besättningar. Att förebygga det är en kombination av skötsel och kemikalier. Lammen har fått resistens från sin mammas råmjölk till de är ca 4 veckor gamla. De är sedan mottagliga för infektion tills de är ca 10 veckor och har hunnit bygga upp sitt eget immunförsvar. Målet är att hålla infektionsrisken låg under denna period så att lammen kan utveckla egen resistens utan att bli sjuka.

God hygien och rent bete minska risken för allvarliga infektioner. Att blanda gamla och unga lamm är inte att rekommendera eftersom de äldre lammen kan smitta de yngre. När symptom uppträder så måste lammen behandlas direkt för att undvika förluster. Det finns ett antal olika medel att ge dem.