Det lilla extra vid lamningen lönar sig mycket

Mars närmar sig och det är många vars lamning snart sätter igång. På en lammgård har du fokus på att föda upp lamm till försäljning. I lamningstider kan ibland några minuter avgöra om du ska lyckas föda upp ett visst lamm framgångsrikt. Jag kan inte säga det nog många gånger att varje lamm som föds och hålls vid liv är potentiellt 70 € in och omvänt så representerar varje lamm som dör 70 € minus.

Under lamningen är arbetsbördan utökad, inte bara på grund av de många arbetstimmarna med lammen utan för att det också finns andra saker som måste skötas utöver det. Vilka steg kan tas för att minska förlusterna på din gård? För att kunna svara på denna fråga så måste vi först titta på några av orsakerna till att små lamm dör.

Svält / utsatthet är orsaken till ca 30 % av de nyfödda lammen dör. Störst risk är det för svaga underviktiga lamm eftersom de föds med små fettreserver. Bästa sättet att undvika dessa förluster är att se till att lammen får i sig ordentligt med råmjölk när de föds. Råmjölk innehåller mycket energi och protein så det är det bästa man kan ge dem för att de ska få en bra start. Torra lamm, som har en torr plats att vila på och som har mat i magen har goda förutsättningar för att klara sig även i dåligt väder.

Ta dig tid till att vara med tackan efter att hon har lammat för att kontrollera om:
– Hon har tillräckligt med mjölk och att spenkanalerna inte är tilltäppta.
– Att lammet diar på spenen och då verkligen får i sig mjölk.

Lamm som föds inomhus behöver 200 ml råmjölk per kg kroppsvikt under de första 24 tim. De som föds utomhus behöver 20 % mer. För en tacka som har tvillingar som väger 4,5 kg när de föds så innebär det att ungarna behöver 1,8 liter råmjölk de första 24 timmarna. Tackor med dålig mjölkproduktion har svårt att nå upp till detta och då kan du behöva gå in och stödfodra dem i början.

Svaga eller sjukliga lamm behöver extra uppmärksamhet. Man kan inte förvänta sig att ett svagt eller sjukt lamm kommer kunna dia så mycket som det behöver av tackan och du bör hjälpa det så snart du upptäcker det. Om lammet är dåligt på att dricka från juvret eller från nappflaska så ska det sondmatas.

Sondmatning är en ganska enkel procedur som säkerställer att lammet har fått i sig rätt mängd mat på en kort tid. Det finns lite olika modeller att köpa; slangen är ofta ganska lik, skillnaden brukar vara på behållarna man häller mjölken i. Var inte rädd för att sondmata ett lamm, om du följer några enkla steg så är det snudd på omöjligt för råmjölken att hamna fel.

Först ska du mäta på utsidan av kroppen ungefär hur mycket utav slangen du behöver föra in i lammet för att nå magen. Sätt lammet upprätt, det är svårt att sondmata ett lamm som ligger ner. Nästa steg är att föra in slangen i munnen och försiktigt föra ner den i halsen, bit för bit, tills du har nått fram till där du tror magen är. Så länge lammet sväljer när du gör detta så är du helt rätt. Om du sätter dina fingrar i halsgropen på lammet (under Adamsäpplet) så kan du känna när slangen passerar förbi. Om lammet visar starka tecken på obehag medan du för ner slangen så kan du dra upp den igen och börja om. Var noga med att desinficera slangen mellan olika lamm.

Infektioner är orsaken till att ca 20 % av lammen dör. De flesta av dessa sjukdomar uppstår av två skäl:
1) För lite eller för dålig råmjölk den första tiden i lammets liv
2) dålig hygien.
Båda dessa faktorer har du kontroll över. Frågan om god tillgång på bra råmjölk återkommer från den förra dödsorsaken svält / utsatthet, därför är råmjölken det du ska koncentrera dig på när ett lamm föds. Nästa prioritet är hygienen. Gödsla ut lammboxarna mellan lamningarna, desinficera noga och strö en ny ordentlig bädd till nästa tacka. Det är inte så svårt att ha fräscha och välströdda lamningsboxar när lamningen börjar men hur ser det ut när du är mitt uppe i den? Där tackorna ger di åt ungar på en smutsig ströbädd sprider juvret infektioner till lammen.

Svåra lamningar är orsak till att 25 % av lammen dör. Svaret här är att se till att tackan är i rätt kondition för att undvika detta. Var alltid redo att hjälpa en tacka som lammar om hon behöver det. När du hjälper till ska du vara varsam så du inte skadar tackan eller ungen och mycket noga med hygienen för att skydda dig själv och tackan från infektioner. Använd rikligt med desinficerande glidmedel och engångshandskar för att skydda dig mot de sjukdomar som kan smitta från tackan till människa vid lamningen.

Sist på listan är de lamm som dör av fysisk skada och de är ca 15 %. Tackor som ligger ihjäl lammen och lamm som drunknar i vattenkar är de vanligaste orsakerna. Försök att minimera riskerna genom att ha tillräckligt stora lamningsboxar och genom att göra vattenkaren ”lammsäkra”. Om du ger tackorna vatten i hinkar så kan du överväga att ta bort hinkarna efter en halvtimme på morgonen och på kvällen. När du sedan släpper ut djuren så får du undersöka och minimera riskerna på betet. Vattenkar verkar ha en särskild dragningskraft på unga lamm. Se till att de kan ta sig ur karet om de trillar i.

Det är inte möjligt att rädda vart enda lamm men det borde vara målet även om det är ouppnåeligt för varje extra lamm du räddar betyder pengar räddade till din plånbok. Lamningen är den mest intensiva tiden på fåråret och du och dina medhjälpare är trötta och utmattade. Då är det bra att hålla fokus på de viktigaste sakerna:
1) Råmjölk, det ska vara mycket och så fort som möjligt.
2) Hygien, rena ströbäddar, desinficera, doppa navelstängen i jodsprit.

Ha en bra anteckningsbok lättillgänglig och skriv upp händelser utöver rutinen. Skriv ned alla förlorade och sjuka lamm och orsaken till händelsen. Detta är det enda sättet som du kan utvärdera din produktion och förbättra den till nästa säsong.