Ingen bild

Hur många av dina lamm är slaktade?

7 oktober, 2006 Lammproducenterna 0

Hur många procent av dina lamm har sålts fram till nu? Betestillväxten börjar avta och på de flesta gårdar är den lägre än behovet hos djuren. Detta innebär att djuren äter av ”beteslagret” som har byggts upp under de senaste månaderna.