Hur många av dina lamm är slaktade?

Hur många procent av dina lamm har sålts fram till nu? Betestillväxten börjar avta och på de flesta gårdar är den lägre än behovet hos djuren. Detta innebär att djuren äter av ”beteslagret” som har byggts upp under de senaste månaderna. 

För de som har lamning i mars/april så innebär oktober betäckningssäsong. De kommande två månaderna behöver tackorna bra foder för att betäckningen ska lyckas och embryona fästa väl. Att ha en stor del lamm kvar innebär konkurrens om betet och extra arbete med tillsyn och flytt av djuren och veterinärbehandlingar.

Det idealiska för gårdar som befinner sig i den här fasen är att man har två grupper får. De tackor som går med bagge ska vara den prioriterade gruppen. De är djuren som ansvarar för nästa års inkomster och man bör göra alla ansträngningar för att försäkra sig om att man kan nå goda resultat. Den andra gruppen får bör vara tacklammen. Dessa djur växer fortfarande och behöver ses till. Det sista man behöver i detta läge är ett gäng lamm som går och dräller i väntan på slakt.

Tänk igenom hur många lamm du har kvar som ska säljas eller gå till slakt. Frågan är varför de fortfarande är kvar på gården? Och hur kommer de påverka nästa års lammproduktion?

För gårdar med låg djurtäthet (mindre än 4 tackor/tunnland) är det en möjlighet att ha kvar lammen längre för att nå högre vikter som du kan sälja till slaktaren. Men om du har högre djurtäthet och en massa lamm kvar så kommer det bli betesbrist och du måste fodra extra. Räkna ut hur mycket foder du ger till lammen och kontrollera vilket hull dina tackor är i när du tar in dem för vintern.

Jag har märkt att en av huvudorsakerna till att det finns lamm kvar på gårdarna vid denna tidpunkt är brist på tillväxt. Även på de ställen där man tillskottsfodrar lammen så blir det ofta ett stort antal lamm kvar på hösten. Vad är det som går snett?

Foderautomater till lammen är en vanlig syn på gårdarna nu för tiden. 2005 års eProfit Monitor visar att den genomsnittlige lammproducenten som vande av 1,4 lamm per tacka betalade 16 € i kraftfoder (Det framgår inte om siffran är per lamm eller för 1,4 lamm. Reds anm.). Detta visar hur beroende man är av kraftfodret. Används foderautomaten som ett redskap för att dölja dålig betesskötsel? I många fall  tror jag att det är så. Det finns ett behov hos lantbrukare att åter fokusera sig på betet och grovfodret. Hade tackorna rikligt med bete då de släpptes ut? Teagasc TET data indikerar att majoriteten av gårdarna har mindre än idealisk betestäckning vid vårsläppet. Hur hårt tvingades fåren beta i år? Att ha en gräshöjd på 6-8 cm för lammen i april till juni är bara möjligt om tackorna betar efter lammen. Har du haft lammkammargrind och avdelade hagar så att lammen kommer åt det bästa betet först?

När det är dåligt med bete på våren pga av att tackorna togs sent från betena på hösten, så väntar man ofta med att ta djuren från vallarna vilket ger en senare enlsilageskörd. Detta i sin tur ger senare efterbete på vallen och man måste hitta alternativ för att hålla igång lammens tillväxt.

Att inte ta bort tackorna från vallen i tid på hösten resulterar i att man inte får en god tillväxt där på våren. När detta händer så är man inne i en ond cirkel med lamm som växer sämre och som sedan konkurrerar med tackorna om betet på hösten osv.

Parasitkontroll är också något man måste titta på. Teagascs undersökningar på gårdarna visar att där man följer ett hälsoprogram för fåren på korrekt sätt och vid rätta tidpunkterna så kommer inte parasiterna vara den begränsande faktorn för tillväxten. Behandlar du fåren med rätt sorts avmaskningsmedel? 80 % av fårgårdarna har resistens mot ”de vita” avmaskningsmedlen. Är din gård en av dessa? Åter igen så måste du planera behandling mot magmaskar och coccidier på lammen. Ta träckprov och behandla bara när behovet finns och försäkra dig om att medlet du använder är effektivt på din gård.

Mineraler – Kobolt är den mineral det vanligen är brist på. Om det inte finns en särskild brist på din gård så behöver inte djuren tillskott utöver det vanliga mineralfodret. Kobolt lagras inte i kroppen så om det är brist på det, behöver det ges med jämna intervaller (max 2 veckor) – hur är det på din gård?

Livdjuren är sista delen i ekvationen. Titta på dina tackor, tacklamm och baggar. Tackorna ska mjölka bra och ha god fertilitet. Att välja små tacklamm som har blivit över är ett säkert recept på katastrof. Välj istället de tacklamm som har högst tillväxt som är födda av tackor med stora kullar. Dessa kommer med stor säkerhet från mödrar som mjölkar bra. När det gäller baggen så tittar du enbart på hög tillväxt. Det är endast baggar som är med i kontrollprogram (EBV eller LMI) som man har riktiga siffror på detta.

Sammanfattning

Kraftfodret är den enskilt största kostnaden på fårgårdar. Det är en kostnad som har växt ur proportion och behöver tacklas på något sätt. Bra betesskötsel som säkrar bra, bladig kvalitet på betet hela säsongen är sättet man håller tillväxten på lammen igång och att man avmaskar dem i tid. God betesskötsel kombinerat med parasitkontroll och rätt val av livdjur kommer drastiskt ändra lönsamheten och arbetsbördan genom att lammen blir klara tidigare, till en lägre kostnad. På majoriteten av fårgårdarna jag har besökt så är fortfarande inte de ovanstående principerna självklara.