Ingen bild

Gratis kvävegödsling

15 maj, 2008 Lammproducenterna 0

En välkänd gröda som ger hög lammtillväxt är vitklöver men få använder vitklöverns fulla potential. Vitklöver är en ovanlig växt och kan förse lammproducenten med stora besparingar genom minskad kostnad för kvävegödsling och högre lammtillväxt.