Planera vinterfodret nu

När grästillväxten exploderar – planera för nästa vinters fodring. Läs Sheep Farm Management Notes skrivet av Michael Gottstein.

Sheep Farm Management Notes: 20/05/2008

Michael Gottstein

När tillväxthastigheten överstiger 100 kg ts/ha förvandlas förra månaden hunger till en fest. Det närmar sig slåtter hos flera.

Bete är det allra billigaste fodret. Det är ingen nyhet men för att sköta våra vallar rätt så behöver vi en del ensilage för att mätta hungriga munnar med under vintermånaderna. Mängden och kvaliteten på vinterfodret som du kan producera på din gård har en stor inverkan på din besättnings resultat och din lönsamhet.

I allmänhet behöver inte får speciellt mycket ensilage. En tacka äter ungefär ett kg ts per dag av grovfodret. Omvandlat till mängd ensilage är det ca 4 kg per tacka och dag eller omkring 150 kg per månad. Eftersom de behöver så liten mängd borde det vara möjligt att få ihop tillräckligt mycket ensilage med en utmärkt kvalitet.

Varje år möter jag fårägare som inte har haft tillräckligt med gräs till betessläpp på våren. Detta resulterar i att man måste fodra dyrt kraftfoder eller lida av dåliga lammtillväxter. För att undvika detta måste fårbeten vila över vintern (omkring 120 dagar). Om detta ska vara möjligt måste det finnas tillräckligt med vinterfoder under stallperioden. Traditionellt är stallperioden för intensiva gårdar i lowland, Irland, ca 3 månader (i Sverige 5-6 mån, reds. anm.). Det betyder att tackan kommer att behöva 90 fodringsdagar eller 0,45 ton med 20% ts ensilage. Motsvarande mängd för 200 stalldagar i Sverige skulle vara 1 ton av ett ensilage med 20 % ts. Tabellen nedan visar kvantitet i form av antal fodringsdagar per tacka som angiven mängd foder räcker till med de vanligaste lagringsalternativen av vinterfoder. Detta bör hjälpa till att planera mängden grovfoder som du har och behöver för vintern.

Torrsubstans Kvantitet Tackans fodringsdagar
“Slang” Ensilage
Gräs ensilage 20% 45ft³ / 1.28m³ = 1 ton 200
Ensilage 25% 50ft³ / 1.42m³ = 1 ton 250
Majs ensilage 30% 47ft³ / 1.33m³ = 1 ton 300
Rundbalar
Ensilage 30% 650 kg / bal 195
85% 240 kg / bal 200
Halm 85% 150 kg / bal 325*
Småbalar
85% 20 kg / bal 20
Halm 85% 12 kg / bal 30*

* behöver komplement med 0,7 kg kraftfoder per dag.

Att få stora kvantiteter av vinterns grovfoder är lätt. Utmaningen är att få bra kvalitetsfoder. Dr. Tim Keady har visat att man med ett ensilage med mycket god kvalitet har kunnat minska mängden kraftfoder som utfodras till tvillingtackor före lamning till 5 kg per tacka. Denna nivå medförde att tackorna lammade med bra storlek på sina lamm och med massor av mjölk. Hur? Hemligheten ligger I ensilagekvaliteten.

Så hur gör vi detta högkvalitativa ensilage? Följande steg leder till att säkra en toppkvalitet på ensilageskörden:

  1. Begränsa kvävegivan till max 90 kg / ha. Se till att räkna med allt kväve från gödsel som spridits eller restkväve från tidigare betning.
  2. Beta hellre slåttervallar hårt än att stänga av dem.
  3. Tillåt gräset att växa i max 6 veckor.
  4. Välta alltid slåttervallar för att undvika kontaminering av jord vid skörden.
  5. Förtorka under maximalt 24 timmar
  6. Använd tillsatsmedel (om det behövs).
  7. Hantera balar eller slang så att du undviker skador från skadedjur och luft.

Under de senaste åren har det varit en debatt kring slangensilering gentemot rundbalsensilering. Teagascs forskning har visat att får äter mer ensilage när de erbjuds korthackat foder och därigenom behöver mindre kraftfoder (dvs exakthackat foder vs balat ensilage). Denna fördel med minskad förbrukning av kraftfoder måste dock vägas mot att det kan krävas extra strö och klövproblem som kan uppstå när man fodrar relativt blött exakthackat foder jämfört med torrare ensilage/hö.

Oavsett vilken typ av vinterfoder som du har för avsikt att använda är det två viktiga nyckelsaker att tänka på

1)gör tillräckligt med foder så att det räcker till dina tackors stallperiod

2)ansträng dig till det yttersta för att få ett toppkvalitets foder.

Fri översättning av Johanna Rangrost Ahlström. Läs orginalartikeln på http://www.teagasc.ie/newsletters/farmingtips/2008/sheep-20080520.htm