Suffolks egenskaper visar potentiell förbättring

Tidiga resultat från ett engelskt försök med att jämföra resultaten av 10 suffolkbaggars avkommor indikerar möjligheter att reducera kostnader genom att använda och registrera easy care egenskaper.

Arbetet har också visat att Storbritanniens uppfödare inte behöver vända sig till Nya Zeeland för att få tag på det genetiska material de behöver.

Tre grupper med lamm föddes från 506 Muletackor i olika ålder. Tackorna hade betäckts med baggar uppfödda på Nya Zeeland som importerats som embryon, baggar med höga index, och baggar som valts ut på traditionellt sätt ”med hjälp av ögat”. (En Mule tacka är normalt sett en korsning mellan en Bluefaced Leicester bagge och en renrasig Upland (eller Hill) tacka, som används till treraskorsning för köttproduktion. Red. anm.)

Teknisk hjälp bistod företaget Innovis med för att samla sperma som tackorna seminerades med. Tackorna blev brunstsynkroniserade. Målet var att försäkra sig om att alla olika tackornas korsningar I flocken skulle matchas till de olika baggrupperna.

Sjuttiofem procent blev dräktiga och tackorna scannades med 1,93 lamm/tacka, 99 % av 702 lamm föddes levande.

Janet Roden, som övervakade arbetet , berättade att tackorna fick samma behandling efter insemineringen.

Registreringarna av öronmärkningen gömdes så att det skulle vara okänt vilken bagge som hade vilka avkommor tills kort före inspektionen.

När Abersystwyth Universitys forskningsgrupp presenterade lamnings- och uppfödningsresultaten berättade hon att den största variationen fanns inom populationerna med lamm som fötts efter samma bagge snarare än mellan de olika populationerna.

Endast 2.3% av lammen förlorades inom 48 timmar efter födelsen, inga skillnader i överlevnad mellan de olika baggrupperna kunde noteras.

Medelfödelsevikten var 6.1kg för enfödda och 5 kg för tvillingar. Lamm efter de fyra Nya Zeeländska baggarna var något lättare vid födelsen och visade färre lamningsproblem.

Monitorer registrerade hur mycket hjälp tackorna behövde, på en skala från noll till ”ring veterinären”. Totalt så behövde bara 6% av lammen hjälp att börja dia och de flesta av dessa var trillingar.

Individer och baggrupper Lammens vigör fastställdes (bedömdes av förmågan att stå upp och dia) och man fann en variation som var större mellan individuella baggar än mellan grupperna av baggar.

Vid åtta veckor, vägde det tyngsta lammet 34 kg, medelvikten för enfödda var 26 kg och för tvillingar 21 kg. Lammen från Storbrittaniens hög-index baggar vägde i medel 21,6 kg, de från ”ögonbedömda” Suffolkbaggar 20,7 kg medan de från Nya Zeeländska baggarma hade en medelvikt på 20,0 kg.

Alla avkommor bedömdes också med avseende på “skitighet” på en skala från 1 till 4. Från de Nya Zeeländska baggarna var 15 % av lammen skitigare än Dr Roden skulle vilja, hos de andra baggrupperna var det 25 % av lammen som var för skitiga, men en av de ”traditionellt” utvalda baggarna rankades som andra bäst på renlighet (lite diareer, hög parasitresistens, reds anm.).

Det kommer göras ett försök att länka “skitigheten” till variationen i parasitresistens mellan de 10 baggarna genom att använda FEC (Feacal egg counting).

En fullständig utvärdering av lamningssvårigheter, tidig livskraft och tillväxt kommer att publiceras när Dr Roden fått data om slakttidpunkt, slaktvikt och slaktdata. Målet är att få lamm som klassas 3L utan någon tillskottsfodring. (Läs mer om engelska fettklassningen här.)

“De tidiga resultaten har visat en stor variation hos egenskaperna för “easy care” hos lamm efter olika baggar som uppfödare kan utnyttja” säger Dr Roden.

Omedelbara arbets- och kostnadminskningar

Robyn Hulme, Suffolk Society commercial director, höll med och hävdade att uppfödarna skulle kunna minska kostnader och arbete genom att använda baggar som registrerats med goda “easy-care” egenskaper.

“Ett ökande antal Suffolkuppfödare koncentrerar sig nu på en selektion som kräver minimal arbetsinsats. Över 250 medlemmar registrerar lätta lamningar och lammens livskraft.”

Försöket visade bortom tvivel vikten av att registrera, vilket har varit Suffolk societys policy under flera år.

Prys Morgan, industry development manager på Hybu Cig Cymru, som sponsrade försöket, hävdade att resultatet visar hur uppfödare kan använda prestationsbedömda djur för att möta sin individuella gårds behov.

Den slutliga rapporten som innehåller detaljerad kalkylering kommer på HCC websitesenare I år.

Läs orginaltexten här. .