Selen till januarilammare

I stort sett hela Sverige har brist på selen i marken. Det är därför viktigt att tillsätta i fodret. Nu är det dags att ge dina januarilammande tackor ett andra tillskott. Här kan du läsa mer om varför, preparat och priser.

 

Selen samverkar i kroppen med vitamin E. De skyddar tillsammans cellerna mot fria radikaler och är i viss mån utbytbara mot varandra. Selen och vitamin E är båda antioxidanter. Selen är nödvändigt för enzymet glutationperoxidas som förhindrar bildning av skadliga oxid- och hydroxidradikaler. Vitamin E förhindrar effekten av redan bildade reaktiva radikaler genom att sekvestrera dem.

Selen har också betydelse för bukspottkörtelns funktion och därmed för fettets upptag och nedbrytning i kroppen. I viss mån är selen och E-vitamin utbytbart mot varandra men inte fullt ut. E-vitamin bryts ned vid lagring och finns därför i mondre mängder i fodret ju längre fodret lagrats.

Brist på selen ger framförallt hos lamm upphov till muskeldegeneration, dvs nedbrytning av muskulaturen med förlamning som följd.. Den akuta formen gör att muskler i ben och rygg bryts ned. Djuren får svårt att röra sig eller blir liggande. De har oftast ingen feber och har normal aptit. Bristen kan också leda till att hjärtmuskeln påverkas och djuren dör. Den subkliniska formen kan tex ge en ökad infektionskänslighet. Får du den akuta formen ska du behandla med ett injektionspreparat, Selevitan.

För att förebygga muskeldegeneration hos lammen är det därför viktigt att ge Selen/vitamin E till tackorna under högdräktighet, 6 och 2 veckor före beräknad lamning. Det finns i dag två receptbelagda preparat att ge via munnen, Selevitan granulat eller Tokosel pulver. Fårhälsovården har utöver dessa fått licens på ett flytande preparat, Selen-Vitamin E. Djurapoteket i Trollhättan har tagit hem ett lager från Danmark och kan skicka preparatet per post efter inringt recept. Kontakta din fårhälsoveterinär för recept! Selevitan finns också för injektion vid konstaterad selenbrist.

Selen är mycket giftigt och en överdosering kan vara dödlig. Doser över 5 mg/kg torrsubstans eller 500 mikrogram/kg vatten kan vara farliga för djuren.

Receptfria selenpreparat innehåller mycket lägre mängd Selen/vitamin E än de receptbelagda preparaten. Om tackorna inte fått Selevitan/Tokosel eller det danska Selen-VitaminE 6 och 2 veckor före lamning, rekommenderar fårhälsovården att lammen ges ett receptbelagt Selenpreparat (förslagsvis flytande), eftersom andra preparat innehåller för låg mängd Selen och vitamin E.

Preparat Kostnad per tacka Utfodras Karens
Selevitan granulat 1250 g 2,46 kr per dos = 4,91 kr/tacka I fodret Ingen
Tokosel 800 g 4,07 kr per dos = 8,14 kr/tacka I fodret Ingen
Tokosel 2000 g 3,49 kr per dos = 6,99 kr/tacka I fodret Ingen
Selevitan inj, 100 ml (el. 6*100 ml) 12,9 kr/tacka (8,74 kr/tacka) Injektion 2 dagar

 

I dessa priser är inte veterinärens utskrivningsarvode inräknat.