Välj rätt råmjölksersättning

En näringsmässigt rätt ersättning till tackans råmjölk kan göra skillnad på liv och död. Råmjölkens effekt sträcker sig mycket längre än lammets första timmar i livet. En väl balanserad ersättning hjälper först till att hålla lammet vid liv, och hjälper sedan lammet under de kommande veckorna för effektiv viktökning och färre sjukdomsfall.

Råmjölk från tackan är mycket mer än immunitet för lammet. Det ger energi för värmeproduktion, mineraler, vitaminer och fungerar prebiotiskt för att förbereda matsmältningssystemet för effektiv nedbrytning. Antikroppar får lammet endast via råmjölken då det inte överförs via moderkakan. Under de första levnadstimmarna kan lammets tarm ta upp större proteinmolekyler, vilka innehåller immunoglobuliner som då går direkt till blodet. På så sätt ger råmjölken direkt immunitet.

Som ersättning till tackans råmjölk finns det flera mer eller mindre bra alternativ. Råmjölk från kor är inte lika näringstät, och råmjölk från en del nötkreatur innehåller antikroppar som kan förstöra de röda blodcellerna hos lammet.