Ökad resistens mot avmaskningsmedel

Resistensutvecklingen för produkter som behandlar mot leverflundra ökar och ställer till problem för lammproducenter i UK. För många är det ett stort problem. Under de senaste åren har klimatet blivit allt regnigare och detta leder till ökade angrepp av leverflundra hos både får och nötkreatur.

Från att för tre till fyra år sedan ha behandlat tackorna en till två gånger om året, behöver man nu behandla tackorna var fjärde vecka under vintern hos Mr Gourlay’s besättning i Skottland. Även nötkreaturen är i sämre kondition vid installning och behöver behandlas direkt. Triclabendazole-resistens har utvecklats på gården då detta var produkten som användes mest vid behandlingar eftersom det även tar de tidiga stadierna av leverflundra. För tre års sedan behandlades tackor med den årliga höst-avmaskningen mot leverflundra. Men man upptäckte efter tre veckor att djur i besättningen fortfarande var smittade. Då uptäckte man att det hade utvecklats resistens mot triclabendazole. Rutinmässig användning av samma preparat under flera års tid resulterade i resistensutveckling. För att lösa problemet utvecklades tillsammans med veterinär och SAC en behandlingsform där rotation mellan andra medel mot leverflundra för att försäkra sig om att inte utveckla mer resistens och att hålla tackorna friska. Men man har nu ingen produkt som fungerar mot de tidiga stadiet av leverflundra, vilket betyder att man aldrig helt bli av med problemet. Även andra gårdar har drabbats av liknande resistensutveckling. De som ännu inte har problem uppmanas att se över sina behandlingsrutiner och att inte överanvända läkemedel utan spara behandlingen tills det verkligen behövs. Enligt Fiona MacGillivray, veterinär rådgivare på Merial Animal Health, är det enbart mot triclabendazole man har funnit resistens i dagsläget. Får är särskilt mottagliga för att bli sjuka av det tidiga stadiet av leverflundra, just det som triclabendazole är verksamt mot. Eftersom nötkreatur inte är lika känsliga mot detta tidiga stadie av parasiten uppmanas man att använda ett annan preparat till nötkreaturen.