Höstbete

Hur länge djuren kan gå ute på hösten beror givetvis mycket på vädret, men även möjligheten för tillskottsutfodring och önskad tillväxt. Betet på hösten innehåller mer vatten, men soliga fina dagar torkar det upp fint. En regnig höst påverkar tillväxten negativt när djuren får i sig så mycket vatten.

Tillskottsutfodring på betet beror på hur mycket bete det finns och dess kvalitet. Det beror också på lammens tillväxtpotential, eller tackornas hull inför betäckning/dräktighet.

Att få lammen färdigs i tid och ha kvar fint bete till tackorna inför betäckningen på hösten är målet. Gräsets tillväxt sjunker drastiskt från september till november. TOrrsubstanshalten sjunker och sockerinnehållet minskar i takt med att dagarna blir kortare.

En lägre tillväxt med samma betestryck gör att djuret tvingas beta längre ner av gräsets stam, där kvaliteten är sämre. Att ge lammen tillskott av kraftfoder samt att utnyttja den näringsrikare övre delen av gräset gör att lammen blir klara fortare och mer bete blir kvar till tackorna under hösten. Under slutgödningsperioden kan de öka upp till ett kilo i veckan. De bör bli färdiga på en viktökning av 5-7 kg. Behöver de mer än så kan msn överväga att sälja dem som vinterlamm, eller får de stallas in när betet av bra kvalitet är slut.