Stort intresse av elektroniska öronmärken på temadagen

2013-12-19
Stort intresse av elektroniska öronmärken på temadagen
Ett trettiotal personer hade samlats vid Torpa bygdegård, Kungsör för att ta del av elektroniska öronmärken och utrustning till dessa. Medverkade var Martin Tomkins från Farmit 3000, LG-produkter, Stallmästaren, Gunnar Danielsson EID.

Ett trettiotal personer hade samlats vid Torpa bygdegård, Kungsör för att ta del av elektroniska öronmärken och utrustning till dessa. Medverkade var Martin Tomkins från Farmit 3000, LG-produkter, Stallmästaren, Gunnar Danielsson EID.
Martin började sin presentation om hur deras system Farmit 3000 i England fungerar, de har en mycket bra utvecklad teknik där man gör det dagliga arbetet lättare. Genom att samla data från varje hantering kan man lägga upp strategier och även göra analyser av läget i besättningen. Djuren passerar en datordisplay som sitter fast monterad på en vågbur, här samlas alla data in vid t.ex. vägning.

Gunnar Danielsson presenterade handdatorn EID, en liten dator som man alltid har med sig där man kan registrera lamningar, vägningar, avelshistorik, grupperingar och mycket mer. Fördelen med denna teknik är att man inte har någon övrig utrustning förutom en antenn som sätts på vågen för automatisk registrering av inkommande djur i vågburen. Denna antenn är extrautrustning.

Sören från Stallmästaren presenterade företaget Stallmästaren som inte bara jobbar inom Sveriges gränser utan även i hela världen. Vi fick en genomgång hur tekniken fungerar rent praktisk med användning av elektroniska öronmärken. Här gavs även möjligheter att köpa elektroniska märken till rabatterat pris.

Dagen avslutades på Norrby Gård hos Anna och Tomas där vi fick se de olika systemen i drift. Sammanfattningsvis kan man säga att systemen spar tid i stora besättningar. Investeringskostnaden är en ganska betydande del. Har man teknikintresset gör dessa hjälpmedel hanteringen av djuren stressfri och enkel.

Skrivet av: Karl-Henrik Grandin