Räkna på tillväxten

 Att räkna ut lammens medeltillväxt per dag är en bra indikator för hur tackan presterar, då mjölkproduktionen ju påverkar tillväxten. Räkna ut avvänjningsåldern från lamningsperiodens medel, och räkna sedan ut medel avvänjningsvikt för alla lamm. Idealt bör lammen växa minst 300 g/dag.

Når du inte ditt mål på avvänjning vid 12 veckor? Utvärdera vilka faktorer som kanske behöver ändras. Tackornas kondition vid lamning och fodertillgång påverkar. Parasitkontroll och mineraltillskott bör också vägas in.

Använd dina data för att även räkna ut tackans effektivitet. Hur många kilo lamm har vants av totalt och per tacka. För att räkna ut tackans effektivitet måste avvänjningsvikten korrigeras till 90 dagar från medellamningstidpunkteen (detta görs automatiskt vid mönstringsvikten i Elitlamm). Till exempel: ett lamm vänjs av vid 12 veckor på 28 kg, avvänjningsvikten måste ökas med sju dagars tillväxt och den korrigerade vikten blir 30,2 kg.

Multiplicera den korrigerade medelavvänjningsvikten med avvänjningsprocenten för att räkna ut medelvikten som vants av per tacka som gått med bagge (ex 30,2 kg * 1,65 = 49,8 kg). Känner du till medelvikten på tackorna vid betäckning, dela då den avvanda lammvikten med medeltackvikten för att få tackans effektiviet (ex. 49,8/70*100=71 %). Målet bör vara över 70 %. Om du inte når ditt mål, identifiera vilka faktorer du kan förändra och förbättra.