Diskussion på årsmötet

På årsmötet diskuterades verksamhetsplanen livligt och följande punkter
ska Lammproducenterna arbeta med under kommande  år.

  • De olika produktionsformerna måste presenteras bättre.
  • Visa dagsläget, att nu börjar lammproduktion bli lönsamt.
  • Skillnaden i avräkningspris mellan nöt och lamm, har aldrig varit lägre.
  • Det låga priset på slakttackor är en hämmande faktor för ökning av lammproduktionen.
  • Lammens olika kvaliteter måste betalas.
  • Alla som är involverade i lammen måste hjälpas åt att förbättra kvalitet och värde,
    gäller från producent till kund.
  • ”Road tripp” kommer att köras under året.
  • Nu ser vi ett hopp om en bättre framtid.