Marknadstillägg

Lamm
Tillgången är knapp men vi klarar ännu en vecka riktigt hyfsat. Vi prioriterar styckning och får tyvärr dra ner på andra försäljningsvolymer eftersom lammen inte räcker till just nu i paritet med efterfrågan. Noteringen på lamm höjs 1,50 kr/kg vecka 4.

Vi erbjuder från och med nästa vecka marknadstillägg på får. Vi börjar med 75 kr/djur. Tillägget höjs enligt plan till 150 kr/djur, se tabell. Våra kunder vill gärna ha mer får vid denna tiden och vi tar gärna mixade grupper av får och lamm. Har du tackor som var tomma efter scanningen? Skicka dem nu! Telefon slaktanmälan: 0771-500 500.

Vecka Marknadstillägg
4 75
5 100
6 150
7 150
8 150
9 125
10 100
11 75
12 50

Marknadstillägg