Bygga för lammproduktion

Vi på Hushållningssällskapet erbjuder i februari
två webbutbildningar i Bygga för lammproduktion.

Kurserna ger dig utbildning i smarta kostnadseffektiva bygglösningar som fungerar
i praktiken samt hur du kommer fram till om och hur du ska satsa på lammproduktion.
Titta in på Hushållningssällskapets hemsida och anmäl dig:

Anmälan

Hushållningssällskapets kalender