Husdjur i juni 2016

Får

Antalet tackor och baggar uppgick till 281 300 i juni 2016. Antalet lamm uppgick till 296 800. Sedan 2007 har antalet tackor och baggar ökat med 16 % och antalet lamm har ökat med 11 %. De senaste åren har det skett ett trendbrott då en ökande trend upphörde 2011 för att sedan minska till främst 2013 varefter antalet varit relativt stabilt.

Enligt tablå B kan man se att antalet företag med tackor och baggar har ökat med 9 % sedan 2007 men minskat med 1 % sedan 2011. För lamm är motsvarande siffror +4 % respektive -3 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 32,5 tackor och baggar år 2016. Det är 2,2 fler än 2007.

Ungefär 67 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 24 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (57 %) återfanns på de ca 15 % av företagen som hade besättningar på över 50 djur.

Figur D. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2016

Tablå A. Antal husdjur

  2007 20101) 20131 20141,2 20151,2 20161
Tackor och baggar 241 700 273 100 285 500 287 300 288 700 281 000
Lamm 267 200 291 800 291 200 301 500 306 100 297 000
Får totalt 508 900 564 900 576 800 588 800 594 700 578 200
  • Enligt ny LBR-definition 2) 2014 och 2015 års uppgifter bygger på urvalsundersökningar och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

Tablå B. Antal företag med husdjur

  2007 20101 20131 20141)2 20151)2 20161)
Tackor och baggar 8 000 8 600 8 800 8 900 9 100 8 700
Lamm 6 900 7 400 7 400 7 300 7 900 7 200
Får totalt 8 000 8 700 8 900 9 000 9 100 8 700
  • Enligt ny LBR-definition 2) 2014 och 2015 års uppgifter bygger på urvalsundersökningar
    och har därmed en större osäkerhet och ett medelfel.

Tablå C. Genomsnittlig besättningsstorlek

  2007 20101 20131 20141,2 20151,2 20161
Tackor och baggar 30,3 31,7 32,4 32,0 31,7 32,5

 Alla husdjur juni 2016