Årsmöte och Lamm2019 på Gyllene Uttern

Lammproducenterna har haft årsmöte på Gyllene Uttern i Gränna den 24 oktober. Ett 30-tal medlemmar deltog i de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Kaj Sjunnesson har tidigare avböjt omval till styrelsen. Som ny styrelseledamot valdes Jeanette Eriksson, Liden, in.Omval på ordförande Tomas Olsson, sekreterare Crister Nilsson och Ledamot Victoria Gustafsson. Styrelsen har under det gångna året utsett Kaj Sjunnesson och Uno Fredriksson till Hedersmedlemmar.
Direkt efter årsmötet tog Lamm2019 vid som i år bestod av två olika konferenser under två dagar med många intressanta ämnen och duktiga föreläsare. Den första konferensen hade anordnats av Lammproducenterna och behandlade bl.a. ekonomi och lönsamhet i lammproduktionen, marknaden, ull och skinn, resistenta parasiter samt vallodling. Den andra konferensen arrangerades av Hushållningssällskapet och här djupdök vi i ämnet lammöverlevnad runt lamningen. I anslutning till konferenserna visade flera olika företag inom lammbranschen upp sin verksamhet i montrar för deltagarna. Många tog under dessa två dagar tillfället i akt till diskussioner och värdefullt kontakt-skapande. Sammanfattningsvis var det två mycket intressanta och lärorika dagar vid Vätterns vackra strand!