Nyhetsbrev November 2020

Nu har höstrusket lagt sig över vårt land och vi längtar nog alla efter ljusare tider på många sätt.

På förekommen anledning vill vi göra er uppmärksamma på att det är viktigt att avvakta provsvar innan ni skickar provtagna djur till slakt.

Emellanåt händer det att vi får positiva prover inom MV/CAE-programmet.

Om det föreligger någon som helst tveksamhet om det är ett sant eller ett falskt positivt prov görs i dagsläget kompletterande tester. Det innebär att vi kontaktar djurägaren och begär in ett nytt blodprov från det/de djur som slagit ut positivt på testet.

I fall med positiva prover (sant eller falskt) så återkopplar ansvarig veterinär inom MV/CAE-programmet till dig som djurägare så fort svaret inkommit till Gård&Djurhälsan. Observera att det som regel tar ca 3 veckor efter provtagningen innan vi har fått svar från SVA.

Har du djur som står på slaktlistan efter en MV/CAE-provtagning så SKICKA INTE det/de djuren till slakt innan ni kontrollerat med oss att analyssvaret kommit och allt är ok.

Nyhetsbrev November 2020