Gård och Djurhälsa

22 december, 2020 Lammproducenterna 0

VIKTIG INFORMATION TILL FÅRÄGARE!
Ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får. Smittsam digital dermatit hos får (Contagious ovine digital dermatitis, CODD) har för andra gången diagnostiserats i en svensk besättning.

Möjlighet för alla fårägare till kostnadsfri rådgivning vid
CODD-misstanke. Men anledning av att vi nu har haft två påvisade fall av den smittsamma klövsjukdomen smittsam CODD (contagious ovine digital dermatitis) i Sverige är det angeläget att öka möjligheterna att tidigt upptäcka ytterligare fall.

Sten hård konkurrens om slakten

4 december, 2020 Lammproducenterna 0

Stenhård konkurrens om slaktdjuren
Slakteriernas konkurrens är knivskarp. För de stora i branschen, KLS Ugglarps och HK Scan, är samarbeten med regionala slakterier allt viktigare. Och fajten om slaktdjuren kommer inte att svalna under nästa år.