Lammlyftet 2.0 

25 januari, 2022 Lammproducenterna 0

I ett tidigare EIP-projekt togs en standard för svenskt lammkött fram. En av de
största utmaningarna i näringen är den stora variationen mellan producenterna både vad gäller kunskap om olika produktionsmodeller och vad gäller antalet producerade lamm. I ett projekt, finansierat av Branschutvecklingspengen, har olika kommunikationsaktiviteter för att sprida standarden för lammkött genomförts. Aktiviteterna har varit riktade både till lammproducenter och slakterier.

UPPFÖDNING AV NAPPLAMM

21 januari, 2022 Lammproducenterna 0

UPPFÖDNING AV NAPPLAMM
De flesta får- och lammproducenter har någon gång att ta ställning till om överskottslamm ska avlivas eller födas upp som napplamm om adoption inte är möjlig. För den enskilde producenten ska kunna göra en bedömning om hon/han ska föda upp lamm som napplamm är det värdefullt att ha information om hur uppfödningen kan genomföras på bästa sätt för både djur, producent och ekonomi.

Lamm 2022

8 januari, 2022 Lammproducenterna 0

Lamm 2022-tredje gången gillt
Tyvärr tvingar pandemiläget oss att flytta fram Lamm 2022 ytterligare en gång.