Lammlyftet 2.0 

Lammlyftet 2.0

I ett tidigare EIP-projekt togs en standard för svenskt lammkött fram. En av de
största utmaningarna i näringen är den stora variationen mellan producenterna både vad gäller kunskap om olika produktionsmodeller och vad gäller antalet producerade lamm. I ett projekt, finansierat av Branschutvecklingspengen, har olika kommunikationsaktiviteter för att sprida standarden för lammkött genomförts. Aktiviteterna har varit riktade både till lammproducenter och slakterier.

Se mer >> YouTubekanal Lammlyftet