Marknadsbalanser Lamm och fårkött

20 juni, 2017 Lammproducenterna 0

Nu har vi publicerat uppdaterade marknadsbalanser för matfågel, griskött, får- och lammkött, nötkött och ägg. Även Excelfilen för svensk marknadsandel och förbrukning är uppdaterad (endast de två flikar som visar förbrukningen av kött och ägg). Mejeriprodukter och viltkött uppdateras bara en gång per år.

En nyhet är att vi för både kött och ägg från och med nu gör en jämförelse av handeln med andra länder uttryckt i slaktad vikt/färska ägg, tidigare hade vi en beräkning som jämförde några av de mest betydande produkterna uttryckt i produkternas verkliga vikt. Vi kan till en början bara göra denna beräkning en gång per år då det tar för mycket tid rent tekniskt att göra den för alla produkter varje kvartal – möjligen att vi kan göra den även på halvårsbasis i mån av tid. I de nya filerna hittar ni därför jämförelsen på landnivå för 2016 jämfört med 2015. Den övergripande balansen görs dock per kvartal liksom tidigare.

Framgångrikt arbete mot fruktad fårsjukdom kan nu trappas ner

20 december, 2016 Lammproducenterna 0

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen.

Godkänd slakt, antal djur får och lamm

2 september, 2016 Lammproducenterna 0

Tabellen visar 30 av de slakterier som slaktat får och lamm under 2016. Källa: Jordbruksverket Sammanställningen utgår från slakteriernas veckorapportering till Jordbruksverket och visar antal slaktade djur som godkänts som livsmedel *Den procentuella andelen av slakten utgår från anläggning, inte företag. Det förekommer att slakteriföretag legoslaktar åt varandra.

Här är stöden som försenas

8 juli, 2016 Lammproducenterna 0

Ytterligare förseningar av investeringsstöden och anställningsstopp inom vissa områden som kan slå mot vitala delar av verksamheten är några konsekvenser av Jordbruksverkets stora sparprogram.