Djurvälfärdsersättningar 2017

17 mars, 2017 Lammproducenterna 0

Rutiner för god djurhälsa i fårbesättningen
Syftet med ersättningen för extra djuromsorg för får är att förstärka arbetet med god djurhälsa inom fårproduktion. Det handlar om produktions– och foderplanering, klippning och mottagningsrutiner för nya får i besättningen.

Framgångrikt arbete mot fruktad fårsjukdom kan nu trappas ner

20 december, 2016 Lammproducenterna 0

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen.

Godkänd slakt, antal djur får och lamm

2 september, 2016 Lammproducenterna 0

Tabellen visar 30 av de slakterier som slaktat får och lamm under 2016. Källa: Jordbruksverket Sammanställningen utgår från slakteriernas veckorapportering till Jordbruksverket och visar antal slaktade djur som godkänts som livsmedel *Den procentuella andelen av slakten utgår från anläggning, inte företag. Det förekommer att slakteriföretag legoslaktar åt varandra.