Riksbedömning

Lammproducenterna informerar om Riksbedömning 2018
Efter några års diskussioner tillsammans med Svensk Texelförening och de andra köttras föreningarna, så är det tagit beslut om att Lammproducenterna tar över huvudmanna-skapet för riksbedömningarna för de tyngre köttfåren i Sverige. Tillväga gångsättet blir oförändrat, där köttras föreningarna arbetar tillsammans och genomför riksbedömningarna som vanligt. Det är därför som Lammproducenterna med glädje vill bjuda in alla er med bagglamm födda 2018 och äldre baggar av tyngre köttras. För att sälja äldre baggar på Linköpings-auktionen så krävs en ombedömning av dem, för att upprätthålla den höga kvalitén som är på auktionen.
Avgift för att riksmönstra djur 2018
1-5 djur 350 kronor
6 eller mer 300 kronor
På följande platser är riksbedömningen i år
Lördag
4 augustiIngelstads Lantbruksgymnasium
Söndag 5 augusti Ridhuset Våxtorp
Söndag 12 augustiNordvikskolan Noraström
Lördag18 augusti Hornsunds Gård Flen
Anmälan ring/mailas till
Karin Petersson 0470-94534rastorp@rastorp2.se
Vad bör man tänka på när man tar ut djur för riksbedömning
Många ungbaggar används redan första året till betäckning och då är det viktigt att de är tillräckligt stora för att kunna betäcka vuxna tackor och även visa att de har tillräckliga tillväxtanlag i sig. Därför är följande minimi vikter uppsatta:
Baggar som är vid bedömningstillfället
Under 130 dagar bör väga minst 40 kg
Mellan 131-150 dagar bör väga minst 45 kg
Mellan 151-180 dagar bör väga minst 50 kg
Över 181 dagar bör väga minst 55 kg
Djuren ska vara klippta 2-3 veckor före bedömningstillfället för att ullängden inte ska överstiga 2 cm vid själva bedömningen.
Ni som håller på med renrasavel, tänk på hur viktigt det är att ni är med och riksbedömer era bästa baggar. Ju fler baggar vi kan riksbedöma desto fler baggar har vi i möjlighet att
ha med i urvalet av de bästa baggarna som för aveln och er egen besättning framåt.
Dessutom så är ni med och påverkar möjligheten att behålla en fortsatt hög kvalité på
svensk lammproduktion.
Vid frågor om riksbedömning kontakta gärna någon av följande:
Karin Petersson Lammproducenterna 0470-945 34
Anders Gunnarsson Texelföreningen0708-87 41 85
Mattias Rickardsson Suffolkföreningen0707-78 44 24
Anna OlssonDorsetföreningen0703-29 22 87
Torgil MöllerRiksdomare0707-83 31 50