Orf (smittsamt muneksem) på får

Det är förmodligen känt för de flesta fårägare att orf är en mycket smittsam explosiv hudsjukdom på får som främst påverkar lamm under deras första levnadsår och ibland även fårägaren.

Orf karakteriseras av blåsor som snabbt bildar sårskorpor runt munnen och nosen på lammen men det kan också spridas till tackans juver och spenar vilket kan få till följd att hon inte vill ge di. Uppenbarligen kan detta ge alvarliga problem som mastit och svältande lamm.
De hungriga lammen försöker sedan dia andra tackor och sprider på detta vis viruset vidare i flocken. Små lamm med mycket sårskorpor på munnen kan få svårt att äta i flera dagar och därmed bli nedsatta i immunförsvaret och mottagliga för andra sjukdomar. Dessa bakslag gör sjukdomen allvarlig för lammnäringen i sin helhet.

Vad orsakar Orf?
Orf orsakas av ett virus som bara växer i de yttersta hudlagren och översta delen av matsmältningsorganen. Viruset är extremt livskraftigt när det finns i en torr miljö och kan överleva i flera år i lammhus. Det överlever däremot inte en typisk irländsk vinter.

Det som smittar år efter år är sårskorporna som har trillat av de sjuka lammen. När de nya mottagliga lammen kommer i kontakt med sårskorporna så kan viruset få fäste i småsår på läpparna och genom munnen.

Nära direkt kontakt med nyligen smittade djur och färska sårskorpor från dem gör att sjukdomsutbrottet går snabbare och blir mer intensivt.

Men eftersom många utbrott sker bland flockar på bete, där viruset inte har överlevt vintern, så har man föreslagit en alternativ spridning genom kroniskt sjuka tackor som inte har några sårskorpor själva.

Immunitet
Djur som har läkt ut en orf-infektion har bara ett begränsat skydd mot återinfektion men nya infektioner blir oftast mildare och läker fortare. Blåsor dyker ofta upp på juvren på tackor som hade orf som lamm.

Även om stora mängder antikroppar mot viruset produceras så har de liten effekt på sjukdomen. Det kan verka som om de blir immuna bara för att sjukdomsförloppet blir snabbare för var gång det bryter ut på djuret.

Behandling
Olyckligtvis så finns det ingen behandling där man kan bli av med viruset när det väl har drabbat djuret.
Det man kan göra är att förebygga komplikationer så som bakteriella infektioner i sårskorporna vilket hjälper djuret att komma över orfen så fort som möjligt. Tropiska antibiotika-sprayer begränsar bakterieinvasionen på huden medan antibiotikainjektioner kan behövas där djupare infektioner har fått fäste.

Lamm som har fått svårt att äta pga såren på munnen måste tillskottutfodras tills de har läkt ut det värsta och kan äta igen.

Att kontollera orf: vaccination
Levande vaccin framställt från infektiöst material är den vanligaste metoden för att kontrollera sjukdomen. För närvarande finns det bara ett tillgängligt vaccin; Scabivax, som produceras av Schering Plough.

Vaccinet ”skrapas fast” på skinnet och orsakar en mild orf-infektion. Eftersom inte ens de som har haft sjukdomen naturligt får ett fullgott skydd så ska man inte bli förvånad om det kommer utbrott även efter en vaccination. Dessa utbrott är dock mildare och läker fortare, Det kan vara värt att komma ihåg att sårskorpor som de vaccinerade djuren tappar också innehåller levande virus och kan därför smitta andra djur.

Orf-vaccin ska aldrig användas på besättningar som inte har det konstaterat som ett stort problem. Vaccinerade djur skall hållas på ett utrymme där de kan tappa sårskorporna utan att dessa sedan ligger som en reservoir för smitta (t ex utomhus) och de skall framför allt inte släppas in i lamningsutrymmet förrän de har tappat alla skorporna. Vaccination kan vara bra i särskilda fall som t ex om du tar in nya djur i en redan smittad flock.

Att kontrollera orf: desinfektion
Att ägna speciell uppmärksamhet åt att desinfektera smittande byggnader är en viktig del för att försöka kontrollera orf. Både hus som har haft sjuka djur året innan och hus som används för vaccinerade grupper ska betraktas som smittade.

Desinfektion skall utföras på sedvanligt vis; se till att ytorna är noggrant rengjorda innan du tar på desinfektionsmedlet. Ströbädden skall tas ut och bort och särskild uppmärksamhet skall ägnas år lamningsboxarna och fodertrågen/borden.
Viruset är känsligt för de flesta medel om de appliceras rikligt.

Viruset är också känsligt för hetta och därför kan ångrengöring vara mycket effektivt för att sterilisera bort orf.