Se till att din höstlammsbesättning är redo

Nu är det den årstiden igen då tusentals baggar, över hela landet, släpps till tackorna för höstlammsproduktion. Den största enskilda faktorn som påverkar lönsamheten i lammproduktionen är antalet uppfödda lamm per tacka som har gått med baggen.

Olyckligtvis så har lammproducenten bara en chans att få till skötseln av besättningen rätt vid denna kritiska tid. Beslut som tas de närmaste sex till åtta veckorna kommer ha stor betydelse på nästa års ”lammskörd”.

Kroppskondition
Så här sent är det inte troligt att man kan hinna göra stora förändringar i med tackornas och baggarnas kondition. I alla besättningar finns det en grupp tackor som är i lite sämre hull och när man delar in sina olika betäcknings-grupper så är det bra om dessa tackor får gå på det bästa betet under betäckningen.

Hälta
Hälta är lammproducentens förbannelse. Halta baggar kommer att spendera största delen av sin tid med att ligga ner istället för att leta upp brunstiga tackor. Det är mycket viktigt att baggar inte är halta (särskilt inte på bakbeben. Reds anm).
Klövvård, fotbad och om det behövs – antibiotika, ska användas för att hålla infektioner borta. Försäkra dig om att ha god koll på baggarna och behandla dem omedelbart som det uppstår något problem under betäckningsperioden.
Detta gäller även tackor; en halt tacka kommer inte vara på topp heller under betäckningen. Fotbad är det som gäller och om de är många så gör du en egen grupp av dem, ge dem klövvård och låt dem gå igenom fotbad var femte dag tills problemen är borta. När du har fått bukt med problemet så släpper du tackorna på något ställe där det inte har gått får på 15 dagar.

Fotbad
Om du använder fotbad, kontrollera då mängden vatten som går i det så att du kan blanda lösningarna med rätt mängd kemikalier så de blir effektiva. Om du använder formalin så behöver du en 3 % lösning, dvs 3 liter formalin till 100 liter vatten. För zink- eller kopparsulfat ska lösningen vara 10 %, dvs 1 kg sulfat till 10 liter vatten. Formalinlösningar håller sig inte så länge eftersom formalinet dunstar. Zink- och kopparsulfatlösningar håller sig däremot och kan återanvändas. Se till så att fåren står på ren mark efter fotbadet annars är det ogjort arbete.

Baggsele
En av de största varierande kostnaderna i lammproduktionen är kraftfoderkostnaderna. Konsumtionsmålet för en höstlammsproducerande tacka är 20-25 kg kraftfoder per tacka. Om man ska nå det målet så ska tackorna bara få kraftfoder i 7-9 veckor för flerfödda lamm och 5 veckor för enfödda. För att uppnå detta så måste du veta när tackorna ska lamma.
Det mest pålitliga och kostnadseffektiva sättet att ta reda på detta är att ha en sele på baggen. Detta innebär att du måste fånga baggen vart 14:e dag för att byta krita men lönen för mödan är insparade foderkostnader. Använd tillfället då du fångar baggen för att undersöka hans klövar, ben och genitalier för att försäkra dig om att allt är ok. Se också efter så att baggen inte har fått något skavsår av selen. Kom ihåg att alltid använda de ljusa färgerna först till selen och de mörka sist, t ex gul, grön, röd, blå och sist svart.

Störningar
När baggen väl är släppt med tackorna så är det bra om man kan störa dem så lite som möjligt. Försök att ha klarat av alla rutinbehandlingar som klippning, avmaskning mm innan baggen släpps till tackorna. Om du måste samla ihop flocken för att byta krita i baggselen eller behandla ett halt djur så gör det så lugnt och försiktigt som möjligt.

Belöning
Att se efter flocken under denna, en av årets mest kritiska perioder, kommer att betala sig med större kullar och extra lamm att sälja nästa år.