Undersök dina möjligheter och öka vinsten

Teagasc monter på plöjningsmästerskapen i Mogeely, Co. Cork.
Monterns tema var ”Valmöjligheter”. Vad finns det för möjligheter för en lantbrukare på väg framåt?

Nyckelordet är att det finns alternativ. Var enda lantbrukare i landet har ett antal alternativ; utöka produktionen, minska produktionen, ändra systemet, grödor, skogsbruk, effektivisering, arbete utanför gården, alternativa entreprenader är bara några alternativ.

I Teagascmontern hade vi en fårfarm. Gården bestod av 36 ha och genom att ha genomgått en möjlighetsanalys för gården så hade lantbrukaren tillsammans med sin Teagascrådgivare kommit fram till fyra olika alternativ för gården. Genom att analysera den nuvarande situationen på gården så visade det sig att om man inte gjorde några förändringar i systemet på gården så skulle vinsten reduceras till 75 % av nuvarande nivå vid år 2010. Stå still är alltså inget alternativ så valmöjligheterna inkluderade ökad effektivitet, kostnadskontroll och ökad besättningsavkastning.
Efter att ha undersökt alla alternativ in i minsta detalj blev detta det som valdes ut:

1. Kostnadsreduktion i produktionen genom att minska konsumtionen och köpa billigare foder genom att köpa kraftfoder på bulk istället för 2,5 kg säckar.

2. Öka djurtätheten till 10 tackor per ha.

3. Öka antalet avvanda lamm per tacka med 0.15.

Effekten av dessa tre förändringar innebär att gården år 2010 kommer ha 180 % av sin nuvarande vinst istället för de 75 % som det skulle bli om man inte gjorde några förändringar. Den här gården skiljer sig inte så mycket från andra fårgårdar i landet.
Teagasc vinstanalys för 2004 visar en skillnad i vinst på €362 per hektar mellan den översta tredjedelen och den lägsta. På en gård med 36 ha så gör det €13,032 i skillnad på vinsten per år. De tre faktorerna som gör den största skillnaden är djurtäthet, antal avvanda djur och kostnadskontroll. Budskapet är att det finns stora möjligheter att förbättra på de flesta gårdar.

Hur gör du då för att skissa upp en plan för din gård och din framtid?

1. Sätt dig ned med din familj och gör en uppskattning av era framtida inkomster.

2. Gå igenom ditt lantbruksföretag. ”Teagasc € profit monitor” är det perfekta verktyget för detta eftersom det jämför dina siffror med liknande lantbruk. Resultatet av analysen kommer att vägleda dig om vilka alternativ som är bäst för din gård och för dina färdigheter.

3. Gör en lista på alla möjligheter du har. Ta med allt även om vissa lösningar kanske inte tilltalar dig för stunden, nu i början av processen. Det ger dig möjlighet att göra väl genomtänkta beslut i slutet av processen.

4. Uppskatta inkomsten som varje alternativ kan generera. Titta också på vad det kan ha för effekt på din livsstil och hur mycket arbete som kommer krävas.

5. När du väl har undersökt alla alternativ du kan komma på så väljer du de som passar din personliga situation och lantbruket bäst. Detta kan ibland bli en tillfällig lösning medan du inväntar möjligheten att genomföra det som skulle vara optimalt.

6. Medan tiden går så ska du fortsätta att emellan varven utvärdera vad som är alternativa möjligheter. Din plan ska vara vid liv och kontinuerligt förändras och utvecklas för att möta nya utmaningar och nya möjligheter som dyker upp.

Den här processen kan kanske kännas överväldigande att sätta igång med, men hjälp finns. Teagasc har släppt ett nytt program som heter ’Options – for farm families’ (Möjligheter – för lantbruksfamiljer). För att gå med i detta program kan du kontakta ditt närmaste Teagasc-kontor.
Kom ihåg att stå still är inget alternativ. Säkra din familjs framtid och starta processen idag.