När är bästa tiden för lamning?

De kommande veckorna kommer baggarna släppas till tackorna över hela landet. Ofta är datumet när detta sker styrt av gammal hävd och tradition. Den 5 oktober och den 20 oktober är datum som nämns så ofta att man kan tro att de är huggna i sten. Lamningen är den mest arbetsintensiva tiden på lammåret och för besättningar där lamningen sker i mars så sammanfaller det ofta med vårbruket vilket ökar stressen och arbetsbördan väsentligt.

På Teagascs försöksgårdar har man under de senaste åren utvärderat en teknik som minskar arbetet signifikant. Lamning utomhus har visat sig minska arbetsbördan med 70 % jämfört med lamning inomhus. Det man sparar mest tid på är att man inte har en ströbädd att sköta, man slipper flytta tackor till lammboxar och allt arbete med foder och vatten.

Så hur går det till?
Först och främst måste du ha framförhållning. Planeringen börjar nu på så vis att du måste ha din betesrotation så att du har några beten närmast gården som du stänger av i tid så att du är säker på att ha bete där att släppa ut tackorna på ca 2-3 veckor innan lamningen.
För det andra så behöver lamningen fördröjas så att man kan dra fördel av det milda vädret och att det är ljust längre tid varje dag. För lamning utomhus är den 20 mars och framåt idealiskt, kanske några veckor senare i de norra delarna av landet. För att det ska bli så här ska baggen släppas till tackorna tidigast den 25 oktober (för lamning 20 mars).

Nästa vår
Två till tre veckor innan lamningen ska börja släpps tackorna ut i sina hagar. De bör vara uppdelade i grupper beroende på hur många lamm de ska ha. Tackorna på betet ges kraftfoder, 0.2, 0.4 och 0.6 kg beroende på antalet foster; ett, två eller tre. När tackan har lammat kan hon och hennes lamm flyttas till en annan hage.

Fångstsystem
Precis som inomhus så kan tackan behöva hjälp i lamningen utomhus. För att klara av det så behövs det någon fålla eller fångstsystem för att hjälpa farmaren att fånga tackan. Om hagen är nära lammhuset så kan man kanske ta in djuren där och fånga den aktuella tackan.

Övervakning
För utomhuslamning tar man en sista koll när det blir mörkt (vid kl 20.30) på kvällen och börjar igen i gryningen (vid kl 6.30).

Dödlighet och uppfödda lamm
Lamning utomhus har visat sig ha samma siffror på dödlighet och uppfödda lamm som lamning inomhus. Döda vid födseln var fler utomhus men antalet uppfödda lamm var fler utomhus eftersom det var mindre sjukdomstryck och färre olyckor (tackor som lägger sig på ungarna, ungar som drunknar i vattenkar, koliebakterier etc).

Utomhuslamningens roll
Lammhuset förser både djuren och skötaren med skydd och bekvämlighet. Olyckligtvis så är denna ”bekvämlighet” förknippad med merarbete så som att fodra djuren och se till att alla mår bra, något som djuren till viss del gör själva när de är ute. Utomhuslamning är inte för alla. Det resulterar i lättare lamm vid avvänjningen (eftersom de föds senare) men det blir stora arbetsbesparingar. I den nya eran med större besättningar så kan lamning utomhus vara en väg att gå om arbetskraften i lamningen har varit den begränsande faktorn tidigare.