Dags för en summering

Nu när julen är över och det nya året har börjat så är det dags att för en hälsokontroll. Det kan vara så att vi alla skulle behöva en efter de senaste veckornas njutningar men det är inte den sortens kontroll jag menar. Den min artikel handlar om är hälsokontroll för ditt lantbruk.

Vad kommer du minnas från 2006? Från en fårfarmares synvinkel så var det ett år med blygsamma priser, högre kostnader och en mängd deadlines för att hinna fylla i kontrollprogram.

Så vad har 2007 att erbjuda fårindustrin? Eller, viktigare ändå, vad har 2007 att erbjuda DIG?

Jag ber inte om ursäkt för att jag tar upp det här ämnet igen. Varje lammproducent borde börja det nya året med att ta en titt på det som just gick. Det är inte så stor mening att göra planer för det kommande året när du inte vet vad som gick fel det förra. Utan noggranna siffror att analysera så famlar du i mörkret efter lösningar till ditt lantbruk. En ”profit monitor analysis” är det bästa sättet att se på den fysiska och finansiella prestationen på din gård.

Tidpunkten för när du analyserar ditt företag är viktig. Om du menar allvar med att undersöka utfallet för föregående år så måste du börja genast. Detta är viktigt eftersom informationen du får ifrån analysen av förra årets siffror är historisk. Med detta menas att när du inser vad som har gått mindre bra så kan du redan vara på väg åt samma håll igen. Ju längre tid du väntar med analysen desto större risk är det att du upprepar misstagen även 2007.

Sätt av en dag den här veckan. Det är viktigt att du gör detta dagtid när du är pigg i huvudet istället för att sitta en sen kväll efter en hård dags arbete. Sätt dig med kontoutdragen, resultatrapporten och besättningsresultatet (lamning, slakt, skinn etc).

Fysiska data

Första steget är att titta på fysiska data:

Uppfödda lamm (hur många lamm som har fötts upp av tackor som har gått med baggen)

Hur många tackor gick med baggen hösten 2005 (detta är tackorna som lammade 2006)? Skriv ner antalet. Nästa steg är att se hur många lamm som såldes och som sparades till rekrytering. (Försäkra dig om att du inte räknar med inköpta lamm i dessa siffror.):

  • Antal lamm (både sålda och egen rekrytering)
  • Antal tackor som har gått med baggen i betäckningsgrupp.

Dela lammen med antalet tackor och du ska ligga mellan 1.5 till 1.8 lamm per tacka som gått med bagge.

Djurtäthet

Dela antalet tackor som du släppte med bagge (hösten 2005) med antalet hektar som ingår i lammproduktionen. Det är viktigt att du tar hänsyn till markernas kvalitet.

Målet är att ha minst 10 tackor per hektar.

Lammavkastning

Gå igenom slaktavräkningarna och skriv ned antal kg slaktat lamm och antal slaktade lamm. Genomsnittliga slaktvikten ska ligga på minst 18,5 kg.

Håll isär eventuella slaktade tackors vikt från lammen. När du går genom dina lammpapper så ska du också notera eventuella inköpta livdjur och värdet av sålda och köpta livdjur.

Rörliga kostnader

Om du har flera olika produktionsgrenar på gården så måste du sortera ut vilka kostnader som hör till fåren. Dela upp kostnaderna i separata kategorier. För lammproduktionen bör de huvudsakliga rörliga kostnaderna vara dessa:

Kraftfoder (tackorna)

Hur mycket det går åt beror på uppfödningsmodell (vårlamm, höstlamm etc), hur bra grovfoder du har och kullstorlekarna.

Målet varierar mellan 15–40 kg per tacka. Kostnaden är 170-200€/ton=2.5-8€ per tacka.

Kraftfoder (lammen)

Hur mycket som går åt beror på kullstorlek och uppfödningsmodell

Målet varierar mellan 0-14€ per sålt lamm.

Gödning

Räkna bara konstgödning, N, P och K. Ta ej med kalk.

Målet är mindre än 9 € per tacka.

Inhyrda körslor

Inkludera sådant som vallskörd, plastning, sådd av vall etc. Ta ej med markarrende etc.

Målet är mindre än 9 € per tacka.

Veterinär

Veterinärkostnaderna varierar beroende på intensiteten i produktionen (gårdar med fler produktionsgrenar tenderar att ha lägre veterinärkostnader än rena lammgårdar).

Målet är 5-12 € per tacka.

Rörliga kostnader totalt bör ligga runt 45 € per tacka.

Fasta kostnader

Det sista jobbet innan du kan räkna ut slutresultatet är att titta på de fasta kostnaderna. Där inkluderas sådant som bilen, telefon, reparationer och underhåll, arrenden, lån etc.

Dessa kostnader varierar mycket från gård till gård men målet är att de totala fasta kostnaderna ska vara ca 40 € per tacka.

Slutresultat

Det sista som återstår är att summera alla siffror. Förutsatt att du har ungefär samma antal får i början och slutet av året så kan du dra ifrån totala kostnaden (rörliga och fasta) från dina sålda lamm (minus inköpta djur) för att få slutsumman.