Blåtunga – seminarium

Runt 600 deltagare kom till Forumet ”Blåtunga– är vi rustade för 2008?”, som hölls i Berlin.

Företrädare för får- och nötnäringen, politiker och läkemedelsbranschen informerade om nuläget för farsoten och prognosen är att tillgång på vaccinationsmedel finns i Tyskland från maj/juni 2008.

Man lyssnade med stort intresse på talare från forskningen, läkemedelsindustrin och politiker.

Gerd Sonnleitner, president för DBV (Deusches Bundesverband-schaf) riktade i sitt tal en angelägen vädjan till tillverkarna av vaccin – Djurhållarna behöver vaccinet NU!

Berättelserna från fårägare Günter Czerkus och nötproducent Wilhelm Neu från Nordrhein-Westfalen om deras situationer, förtydligade och gjorde ett mycket starkt intryck på hur dramatiskt läget är och hur nödvändig en snabb insättning av verksamma läkemedel är.

Av särskilt intresse var företrädare från läkemedelsfirmorna Merial, Intervet och Fort Dodge, vilka arbetar på ett vaccin mot den i Tyskland utbredda Serotyp 8 av blåtunga. De båda marknadsledande vaccintillverkarna Merial och Intervet har i olika projekt arbetat på ett vaccin mot stammen BTV 8 som härjar i Tyskland, som i praktiken stänger av virussjukdomen.

Som Dr. Carolin Schumacher från Merial berättade så är vaccinet mot blåtunga färdigt och fungerar både för får och nötkreatur. Man hoppas att tester ska visa att det också är verksamt för getter.

Tiden som krävs för i ordningställande av vaccin är dock ett problem. Från början av produktion till leverans behövs sex till åtta månader. Det blir svårt att ha tillräckliga mängder av vaccinet till försommaren. Efter utvecklingsarbetet går det nu i produktion.

I den avslutande diskussionen med alla referenter kunde deltagarna ställa frågor och rikta kritik mot föregående talare. Det var bitvis upprörda stämmor om ”varför blir vaccinet tillgängligt först i maj/juni?” Denna fråga besvarades från utvecklarna mot en motfråga: ” Varför förkortar ni inte dräktighetstiden för era får?”

Frågan om varför tex England och Frankrike har sina beställningar av vaccin klara och inte Tyskland besvarades tyvärr inte tillfredställande av närvarande politiker.

Fri översättning av Johanna Rangrost Ahlström.

Läs orginalartikel på http://www.bundesverband-schafe.de/Startseite.6.0.html