Vad kostar avmaskningen?

Idag finns endast sex avmaskningsmedel för användning till får i Sverige. Dessa kan delas in i två huvudgrupper med preparat som fungerar på ett liknande sätt inom gruppen. Här får du en prisjämförelse på dessa preparat.

Axilur®, Valbazen® och Rintal® hör till den ena gruppen, medan Ivomec®, Noromectin® och Dectomax® hör till den andra. Dectomax ges via injektioner i muskulaturen, Rintal är i form av granulat och de övriga är flytande som ges i munnen. Det är viktigt att agera så att medlen i de två grupperna kan användas framgångsfullt under lång tid framöver, eftersom det inte finns några nys inom snar utveckling.

Rätt dos i lugn och ro Det är viktigt att fåren får i sig avsedd dos och därför rekommenderas att alla inblandade arbetar lugnt och metodiskt och att särskild ingivare används. Om automatik sköter doseringen så måste den kalibreras regelbundet. Vidare bör man väga åtminstone några individer för att kontrollera om viktskattningen fungerar. Det innebär liten risk att överdosera, men tänk på att karenstiden bör förlängas. Underdosering gör däremot att den avsedda effekten uteblir, och dessutom ökar risken för att parasiterna utvecklar resistens mot avmaskningsmedlet. Tackorna sprider smittan till lammen. Med stigande ålder och allteftersom djuren möter parasitsmitta utvecklar de motståndskraft mot dem. Därför är unga djur betydligt känsligare för parasitangrepp och bidrar i stor utsträckning till att parasitsmittan byggs upp till allt högre nivåer i hagarna. Provtagning och eventuell behandling av tackor före betessläpp syftar alltså till att skydda lammen. Det är också bakgrunden till råd som rena välkomstbeten och lågt parasittryck till framför allt förstagångsbetare/växande lamm.

Stora magmasken i egen division Vid konstaterad förekomst av stora löpmagsmasken (Haemonchus contortus) rekommenderas avmaskning av alla djur i betesgruppen. Eftersom den ena gruppen av avmaskningsmedel har visat nedsatt effekt på stora löpmagsmasken i Sverige är vi idag i första hand hänvisade till de makrocykliska laktonerna d v s Ivomec®, Noromectin® och Dectomax®. Avmaskning av alla djur vid förekomst av stora löpmagsmasken gäller förstås även ekologiska besättningar.

Rådgör med din veterinär Receptbeläggningen innebär att djurägaren kontaktar veterinär inför avmaskning. Förhoppningsvis leder detta även till ökad dialog och veterinär rådgivning. Ett gott behandlingsresultat ligger ju i allas intresse – utom maskarnas!

Priser på avmaskningsmedel

Nedanstående priser är apotekets och inkluderar ej veterinärens avgift. Doseringen för vissa medel påverkas av vilken parasit som skall behandlas, därför varierar priset per dos.

Avmaskningsmedel Pris Karens slakt Hållbarhet Pris per dos 70 kg tacka
Ivomec oral 5000 ml 1411 kr 6 dygn 3 år 4,94 kr
Ivomec oral 1000 ml 347,50 kr 6 dygn 3 år 6,08 kr
Noromectin oral 2500 ml 479 kr 10 dygn

60 mån

Öppnad 6 mån

3,35 kr
Noromectin oral 1000 ml 233,50 kr 10 dygn

60 mån

Öppnad 6 mån

4,09 kr
Rintal oral 250 ml 380 kr 14-21 dygn ? 5,3-10,6 kr
Rintal granulat 6×500 g 1683 kr 14-21 dygn ? 1,96-3,93   kr
Axilur oral 1000 ml 458 kr 14 dygn ? 6,41 kr
Valbazen oral 1000 ml 345,50 14 dygn 3 år 4,83-12,09 kr
Dectomax injektion 200 ml 486,50 kr 70 dygn

3 år

Öppnad 1 mån

3,41-5,16 kr
Dectomax injektion 50 ml 210 kr 70 dygn

3 år

Öppnad 1 mån

5,88-8,90 kr