Prisexempel vinterlamm

I tidigare medlemsartiklar har vi diskuterat vinterlamm och här kan du se exempel på vad du som producent kan få betalt för dina små lamm som du säljer till vidareuppfödning.

 

Exempel slaktvärde kontra förmedlingsvärde på lamm med låg levande vikt. Lamm som skall gå till slakt bör väga minst 42 kg för tacklamm och 45 för bagglamm. Högre vikt är oftast ingen nackdel!

Lev vikt Slaktvärde Förmedlingsvärde
25-27 kg 0 kr 160-190 kr
30 kg 0 kr 175-205 kr
35 kg 80-100 kr 225-255 kr
40 kg 210-335 kr 295-325 kr