Utsikter för 2009

Michael Gottstein har förutspått 2009 års marknad för de Irländska lammproducenterna.
Här finns också nyttiga funderingar för oss svenska producenter
kring marknaden under året och kring det minskande fårantalet i världen.

Får – Hur ser det ut under 2009?

Michael Gottstein

Även om alla fårägare var skyldiga att lämna in fårräkningen i december förra året kommer det att ta ett tag till innan resultaten av detta publiceras. Beroende på vilka siffror vi går efter så finns uppskattningar därute att det finns någonstans mellan 2,5 och 2,7 miljoner irländska tackor. Denna nedåtgående trend har varat under ett antal år nu och de flesta experter antar att det kommer att fortsätta. En oro för branschen är att vi kan vara på väg att förlora den kritiska massan för att hålla industrin och exportmarknaden. Följande är några av de faktorer som kan inverka på fårmarknaden under det kommande året.

EU-produktionen
I allmänhet har fårproduktionen i EU sjunkit med ca 1,5% under det senaste året och man uppskattar en ytterligare minskning på 2% för 2009. Storbritannien som är Europeiska unionens största fårproducent förväntas se 350.000 färre årslamm komma ut på marknaden under första kvartalet i år. Storbritannien är en stor importör av irländskt fårkött. Viktigare är dock att Storbrittaniens export konkurrerar mot den irländska exporten på den franska marknaden. Å andra sidan kommer det svaga pundet att suga upp mycket av den vinst som kan uppnås av Storbritanniens nedgång i produktionen.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Nya Zealands produktion
Nya Zealand har en stor kvot med får- och lammkött som man kan exportera till EU (cirka 228 000 ton). Under de senaste åren har New Zeeland inriktat sig på att öka exporten av kylda produkten på lukrativa tider såsom påsk och jul. Under de senaste åren har fåruppfödningen på Nya Zeeland minskat som en följd av att bönder bytt till mjölkproduktion och produktion relaterad till mjölkproduktion. Dessutom så har ogynnsamma väderförhållanden också minskat produktionen så mycket att vissa experter tror att Nya Zeelands export skulle kunna minska med så mycket som 20%. Eftersom EU är en av de mest lönsamma marknaderna för NZ att exportera till, är det sannolikt att exporten till EU kommer att prioriteras, men eventuellt till högre priser än hittills.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Lätta lamm
Under de senaste månaderna har det skett en ökad efterfrågan på lätta lamm. Denna marknad har vunnits tillbaka delvis på grund av de förödande effekter som bluetongue har haft på fårbesättningar i vissa medlemsstater som har fyllt dessa marknader under senare år.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Den globala nedgången
Den finansiella krisen i världen har också effekt på rött kött och i synnerhet lamm. Det faktum att det blir mer tajt ekonomiskt gör att konsumenter över hela Europa byter till billigare styckningsdelar (t.ex. finhackat och tärnat kött) och även billigare kött (fjäderfä-och griskött).
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Förädlingsvärde
Under de senaste åren antal lamm som har styckats och förädlats av irländska köttindustin ökat vilket möjliggör mervärde vid försäljning. Tyvärr har detta inte återspeglats i att en prisökning förs tillbaka till jordbrukarna. Ett antal jordbrukare har nu börjat sälja hela eller halva slaktkroppar direkt till konsumenterna som ett sätt att öka priset per lamm.
Marknadsföring och Kvalitetssäkring
Bord Bia (marknadsför irländska livsmedel, reds. anm.) säger att innan 10000 lammproducenter anslutit sig till att delta i kvalitetssäkringsprogrammet är de förhindrade att marknadsföra irländska lamm som irländska på den kontinentala marknaden. Vi har över 30.000 lammproducenter i landet. Om kött- och charkföretagen menar allvar med kvalitetssäkring och marknadsföring av våra lamm utomlands för att få bästa möjliga avkastning bör de överväga att betala några cent extra per kg för lamm som är från kvalitetssäkrade flockar. Det skulle säkert få fler besättningar att ansluta sig.

Bluetongue
Nuvarande problem med denna sjukdom i hela EU har fortfarande en betydande inverkan på fårproduktionen och det inte ser ut som det kommer att bli en snabb lösning på detta problem. Utmaningen för branschen är att hålla Irland fritt från bluetongue. Import av levande djur är den största risken för att få in sjukdomen i vårt land så alla har en viktig uppgift för att skydda vår industri från denna fruktansvärda sjukdom.
Aylward Rapport
Genomförandet av rekommendationerna från Aylward rapport är väsentliga för krisdrabbade får industrin. Förhoppningsvis kommer vi under 2009 att få se fler åtgärder på detta.

Sammanfattning
Så hur går det för fårproduktion i Irland? Det faktum att produktionen minskar i hela världen bör ses som positivt för de återstående inom industrin. Det svaga pundet och den nuvarande ekonomiska nedgången kan äta upp en del av vinsterna från nedgången i produktionen. Blue Tongue och dess effekt på EU: s produktion har hjälpt oss på marknader för lätta lamm etc. Hur lång tid detta kommer att pågå beror på hur effektiva åtgärderna i de berörda medlemsstaterna är och vår förmåga att hålla sjukdomen borta. Från en marknadsmässig synvinkel skulle jag inte se 2009 i något rosa skimmer. Fåruppfödningen behöver, om den ska förbli livskraftig på Irland och särskilt i bergsområden, ekonomiskt stöd eller en betydande prishöjning.