Riktad behandling mot inälvsparasiter

I en Europeisk studie visade det sig att lammproducenter som regelbundet gjorde FEC (feacal egg counts) minskat det genomsnittliga antalet avmaskningar med 35 procent och sparar £ 663 per gård per år på avmaskningsmedel och möjligt fördröjande av resistens.

 

 

Enligt senaste rönen kan lantbrukare med rätt utrustning och vägledning göra en korrekt räkning av äggen i träcken (FEC) och förbättra avmaskningen.

Räkningen av äggen i träcken räknas som en del av den “riktade selektiva behandlingen” och har minskat mängden avmaskningsmedel och sparar mer än £ 600 per år åt lantbrukarna.

I den brittiska delen av projektet, som drivs av Innovis, har en 35 procentig minskning av doser uppnåtts utan någon negativ effekt på lamms produktion.

Bönderna sade att FEC utrustningen var snabb och enkel att använda samtidigt som verifikationstesten visade att deras användning av utrustningen var korrekt.

Antalet behandlingar har minskat genom att avmaskning endast sker när det är nödvändigt. Reduktionen av behandlingarna varierade från 20 till 75 procent.

Jozef Vercruysse, en professor vid universitetet i Gent, Belgien, och projektsamordnare, säger att ParaSol projektet (Parasit Solutions) visar att de europeiska jordbrukarna kan börja använda “riktad selektiv behandling” (TST -targetes Selective Treatment).

Eurion Thomasm, operativ ledare för Innovis, sade: “Bönderna fann det möjligt att kunna beräkna FEC själva på gården genom att använda rätt utrustning och med rätt vägledning. De kan göra testerna själva och få omedelbara resultat snarare än att gissa vad som händer eller ännu värre, att inte göra någonting.

“Vi kan nu säga att gårdsbaserad FEC bör ingå som en av de diagnosverktyg som används i TST strategin.

“Vi kan också dra slutsatser om att FEC kan användas inom ett brett spektrum av system för att avgöra tidpunkten för och behovet av behandlingar mot inälvsmask. Det kan också möjliggöra en mer effektiv inriktning av vilka grupper av djur som behöver behandling och sedan kontrollera effekten av dessa behandlingar.”