Nya forskningsrön kring Irländska raser

Det fanns massor av ny fakta om fårraser när AgriSearch uppdaterade lantbrukare om sitt forskningsprojekt på ett “vetenskaps, får- och framgångsseminarium”.

 

AgriSearch är verksamt i Nordirland, och finansieras med avgifter och pengar från kommersiella källor till forskning om nötkött, mjölk-och fårproduktion.

Efter att har undersökt lämplighet av fårraser i olika miljöer, sade dr Ronald Annett av AFBI, Hillsborough, att Blackface tackor ger det bästa lammutbytet på den magraste marken.

Swaledalekorsningar visade ha en mycket lång livslängd och utslagsprocenten var endast 16 procent per år jämfört med 28 procent i ren Blackface, 28 procent i Cheviot korsningar, 25 procent i Texel korsningar och 31 procent Lleyn korsningar.

Dr Annett sa att fertilitet och livslängd är de viktigaste faktorer som påverkar livstidsproduktionen på en Hill tacka och om ett moderdjur med inkorsning av Lleyn och en Texelbagge användes kunde kvantiten och kvaliteten på lammen förbättras.
Läs mer.