Tidiga lamm – ta ditt företag till målet

Produktionssystem med tidig lamning har höga kostnader och måste därför uppnå en hög produktion för att kunna förbli livskraftig. Med tanke på de svåra väderförhållandena i år har många producenter (Irländska, reds anm) kämpat för att få ut tackor och lamm tidigt på gräs vilket leder till ett ökat behov av tillskott av koncentrat. Detta medför ytterligare kostnader för ett system som har höga kostnader.Påskdagen infaller den 12 april i år vilket innebär att lammen som är avsedda för denna marknad måste vara klara runt den 5 april. Det är en bra bit senare än under 2008 vilket bör göra det lättare för producenterna att nå detta mål. Läs mer tips om hur du klarar detta här.

 

Som jag redan har nämnt är det viktigt för ett företag med tidig lamning att uppnå sina mål om företaget skall fortsätta att vara lönsamt. Nedan följer ett antal mål som producenterna bör sträva efter att uppnå;
1. Tillväxt på 350 gram per dag eller 2,5 kg per vecka.
2. 80% av lammen skall vara sålda runt påsk (förmodligen den 1 maj i år).
3. Antal avvanda lamm ska vara 1,7 lamm per tacka.
4. Använd ett koncentrat med ett konkurrenskraftigt pris.

Kraftfodret är den enskilt största rörliga kostnaden för vårlammsproducenter. Detta gäller särskilt i år när många tackor kanske inte har lammat förrän nyligen. Tidiga januarifödda lamm bör nu äta stora mängder foder. På många gårdar får även tackorna som diar dessa lamm också kraftfoder. Kostnaden och kvaliteten på detta foder kommer att ha en stor inverkan på företagets ekonomiska resultat. Målet bör vara att köpa foder till ett pris som är lägre än € 250 per ton. Helst bör fodret bestå av spannmål, betmassa och soja. Proteinhalten bör vara i storleksordningen 16 – 18%, energi >0.95UFL.
Det är tvivelaktigt om du i detta skede ska fodra kraftfoder till tackor som lammat för sex-sju veckor sedan. Mjölkavkastningen har i detta skede nått sin kulmen och kommer att ligga på en nedåtgående trend. Om det finns tillräckligt med foder i form av gräs, foderraps, grönkål etc. är behovet av eventuella kompletterande koncentrat litet.

Om du slutar fodra koncentrat till tackorna bör du hålla koll så inte tackorna råkar ut för beteskramp. Mineralhinkar med högt magnesiuminnehåll är framgångsrika på de flesta gårdar men är inte 100%-iga. Att fodra en liten mängd spannmål för att tillföra en del kalcium och magnersium kan vara ett mer passande alternativ på högriskgårdar där mineralhinkar har misslyckats tidigare. Att tillsätta flytande eller magnesiumsalter i vattnet är en tillförlitlig metod för förebyggande av beteskramp hos får.

Helst ska lammen som skall slaktas till påskmarknaden äta cirka 300 gram kraftfoder per lamm per dag. Det kommer de bara göra om du har introducerat lammgömma med kraftfoder från tidig ålder (dvs 10 dagar gamla). När lammen är vana vid att äta från lammgömman, kommer det inte att ha någon negativ effekt på tillväxten om du tar bort kraftfodret från tackorna, lammen kommer att kompensera detta genom att äta mer från lammgömman. På det här stadiet är det mycket effektivare att fodra kraftfoder till lammen istället för till tackorna.

Om lammen inte äter tillräckligt mycket foder bör vidta åtgärder för att uppmuntra dem att äta. Den bästa metoden är förmodligen att ta hjälp av ett mycket välsmakande lammfoder är förmodligen den bästa metoden för att främja lamm att äta. Dessa lammfoder tenderar att vara dyra (upp till € 400 per ton) så du bör börja blanda i vanliga fodret (billigare foder / lammfoder) när lammen har börjat äta bättre. Börja med en 50:50 blandning av fodret som de äter och den nya blandningen som du försöker införa. Fortsätt sedan under en längre tid att späda ut mängden av det ursprungliga fodret och öka den nya givan tills de äter bara den nya foderblandningen. På grund av den höga kostnaden för dessa lammfoder är det inte något alternativ att utfodra dem på lång sikt på detta sätt.

Om du har tillräckligt med gräs kan du låta tackorna dia lammen till april. Om hur du har brist på gräs finns det en möjlighet att avvänja lammen tidigt när de äter minst 250g kraftfoder lamm per dag under tre dagar i följd. Detta gör att du kan begränsa foderintaget hos tackorna och lammen kan födas upp utomhus på gräs och kraftfodergivor eller inomhus på ad lib måltider. I allmänhet kommer lamm som är tidigt avvanda att förbruka mellan 30 – 40kg mer kraftfoder än lamm som är uppfödda till avvänjning senare.

Artikeln är en fri översättning av Michael Gottsteins artikel. Översatt av Johanna Ahlström.